Öğretmenlerin ünsüz göçüşmesi referans süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli namına değişik illerde görev yapan öğretmenlerin ocak birlikteliğine bağlı yer değiştirme işlemlerine ilgilendiren serencam referans tarihinin 9 Eylül 2021 saat 18.00’e kadar uzatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Resmi terbiye kurumlarında temas ikisi bile kontratlı olarak ayrımlı illerde görev eden öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin Umumi Müdürlüğümüzün 26 Ağustos 2020 günlü ve 30234227 basit yazısı ile eksiksiz valiliklere vukuf bırakılmış ve bu kapsamda başvurular MEBBİS üzerinden 3 Eylül 2021- 7 Ilkgüz 2021 tarihleri ortada alınmıştır.” denildi. bahis konusu yazının 3, 5, 6, 8, 10 ve 13’üncü maddelerinde meydan alan 10 Ilkgüz 2021 tarihinin, 30 Eylül 2021 kendisine güncellendiği, başvuruların bile 9 Eylül 2021 saat 18.00’e kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere meydan verildi: “30 Eylül 2021 tarihi itibariyle en bir iki aynı yıl kontratlı olarak görev fail öğretmenlerimiz da bu kapsamda müracaat yapabileceklerdir. Her ikisi üstelik 30 Eylül 2021 tarihi bakımından barışma gereği bire bir sene sözleşmelilik süresini tamamlayan, tamamlayacak eşlerin, karşılıklı yerine metatez başvurusunda bulunmaları zorunludur. 10 Ilkgüz 2021 tarihine bakarak müracaat yapamayacak durumda olup 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla müracaat yapabilecek durumda olan kontratlı öğretmenlerin müracaat yapmamaları halinde gayrı eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Bu zamana kadar başvuruda kâin sözleşmeli öğretmenlerin bu hususa özen etmeleri gerekmektedir. Eşlerden birinin 30 Ilkgüz 2021 tarihi itibarıyla yer beş altı bir almanak himmet süresini doldurmamış olması halinde, tıpkısı ruz itibarıyla tıpkı yıllık mesai süresini bütünler başka insan başvuruda bulunabilecektir. 2021 Mart Kontratlı Öğretmenliğe Başvuru ve Nasıp Duyurusu kapsamında tayin işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin Bakanlığımızda sözleşmeli yerine görev yapan sarıklı eşleri de 30 Ilkgüz 2021 tarihi bakımından Bakanlığımız resmi eğitim bilimi kurumlarında 652 mahdut Yasa Mesabesinde Kararname’nin ek 4’üncü maddesi kapsamında bildirme az tıpkı sene sözleşmeli hoca kendisine fariza yapmaları kaydıyla eşlerinin atandığı ile atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir. Herhangi Bir ikisi da 30 Ilkgüz 2021 tarihi itibarıyla inikat gereği tıpkı sene sözleşmelilik süresini bütünler, tamamlayacak olan ve aykırı yerine metatez başvurusu mecburi olan eşler, istemeleri halinde muhtelif nedenlere (illerin kontratlı hoca vaziyet durumları, alanlar bakımından düzgü ekip durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliği vb.) tutkun adına eşlerinin görev yaptığı diyar için göçüşme başvurularının hırçın sonuçlanabilme ihtimaline karşılık eş birlikteliğinin Bakanlığımızca akla yatkın görülen benzeri ilde sağlanmasını isteyebileceklerdir. Atamaya ilgilendiren hizmet süresinin hesabında 30 Eylül 2021 tarihi dikkate alınacaktır.”
Share: