O tarihte hesaplarda! Amme işçisine munzam ödeme ne ant 2022?

Celal ve devlete mecbur müesseselerde çalışan işçilere, 2022 yılında verilecek arttırma tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Amme işçilerinin beklediği eklenmiş ödemelerin tarihi açıklandı. Bu noktada, 4D taşeron ve kamu işçileri üzere ikramiye ödemeleri ne ahit ve ne kadar verileceği düşkünlük ediliyordu. İşçiler, mülhak ödemeleri 2 taksit şeklinde matlup. Evet kamu işçisine mülhak ödeme(arttırma ifa) hangi devir, hangi devir yatacak? İşte ifa tarihleri… Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 mahdut Yasa kapsamına giren kurumlarda etkin işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi. Bu karara bakarak, 2022’de verilecek ilave tediyenin bir numara yarısı 28 Ocak’ta, sair yarısı ise 29 Nisan’da ödenecek. Söz Konusu işçilerden, eroin işletmelerinin münhasıran kayran altı işlerinde çalışanlarına yapılacak arttırma tediyenin kâffesi ise 23 Fasıla tarihinde verilecek.
Share: