NASA, Jüpiter ’i meşgul olmak üzere yardım istiyor

Gündüz’e olan uzaklığı itibarıyla beşinci tam düzlük alan ve Gün sisteminin bildirme büyük gezegeni olan Erendiz, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Olgun insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye bitmeme ediyor. NASA’nın 2011 yılında fırlattığı Juno gök uzlaştırıcı, Jüpiter’in etrafında dönerek gezegen hakkında çeşitli bilgileri ve fotoğrafları Dünya’ya gönderiyor. Juno’nun Dünya’ya gönderdiği foto sayısı, vukuf insanlarının tahminlerinin üstünde artık. NASA’dahi görevli araştırmacılar, yekpare fotoğrafların incelenmesinin senelerce sürmesinden bulut ediyor. Bu nedenle NASA, tam halkı fotoğrafları incelemesi üzere desteğe çağırıyor. Bunun amacıyla olgun insanları, Jovian Vortex Hunter (Jüpiter Anafor Avcısı) isimli herkese degaje benzeri proje başlattı. NASA, Jüpiter ’mağara bulutlarının resimlerini beslemek ve girdapları sınırlamak üzere herkesi bu projeye müzaheret amacıyla çağırıyor. Faaliyet, malumat insanlarının Erendiz ’in atmosferik özelliklerini anlamalarına katkıda bulunacak. Araştırmacılar, bu girdapların oluşmasına neyin etmen olduğunu belirlemenin birlikte, doğal gaz devinin agresif gaz yapısını henüz gani anlamaya çalışacak. Juno ayrıca, gezegenin arz nazik uydusu Ganymede’mağara bileşimini, iyonosferini, manyetosferini ve buz kabuğunu incelerken bire bir zamanda gelecekte Jüpiter’in uydularını araştırmaya gidecek feza araçlarına bile nöbet gösterecek bilgiler topluyor.