Namzetlik Kaldırma Sınavı sonuçları hangi antlaşma açıklanacak? 2021 MEB DINGIL imtihan son tarihi

25 April 2021 tarihinde yapılması planlanan fakat koronavirüs salgını dolayısıyla Milli Terbiye Bakanlığı’nca alınan tedbirler doğrultusunda encam bire bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı (DINGIL), 5 Ilkgüz Alışveriş haset bir tane oturumda gerçekleştirildi. Ataması yapılan öğretmenlerin bir seneyi tamamlamasının peşi sıra katılma gösterdiği sınav hakkında araştırmalar hızlandı. Namzetlik Kaldırma Sınavı sonuçları hangi antlaşma açıklanacak? sorusuna karşılık aranıyor. Tamam Namzetlik Kaldırma Sınavı sonuçları hangi devir açıklanacak İşte 2021 MEB AKS imtihan akıbet tarihi… 2021 DINGIL sınav sonuçları hakkında MEB’den elan resmi bir izah yapılmadı. Sonuçların sınavın yapıldığı tarihten itibaren bildirme geç 15 çalışma günü içre www.meb.gov.tr genel ağ adresinden car edilmesi bekleniyor.
Adaylar; imtihan sorularına, imtihan uygulamasına ve imtihan sonuçlarına ilişik itirazlarını, soru ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr yahut www.odsgm.meb.gov.tr genel ağ adreslerinden yayımlanmasından itibaren yer geç 5 (ilkokul) çalışma günü içerisinde ÖYGGM’ye yapabileceklerdir. Adaylar; imtihan sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bilimi Bakanlığı Bindi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sadık Döner Kebap İşletmesine ilgili hesaba T.C. Tarım Bankası, Türkiye Evkaf Bankası ve Türkiye Ahali Bankasının; büro, genel ağ bankacılığı, cümbüşlü bankacılık ve ATM kanalları aracılığı ile KDV dâhil 30 (otuz)TL “SINAV İTİRAZ ÜCRETİ” adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM iş fişi ve sınav adının yazılı olduğu istida ile yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. etiket numarası, imzası, bildirişim bilgileri, dekontu/ATM muamelat fişi sıfır ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve imtihan sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) bölüm içerisinde ÖDSGM yoluyla incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek için ÖYGGM’ ye konfirmasyon edilecektir. Tamam işlemlerde ÖDSGM’ye gelen evrak vasıta tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM marifetiyle adaylara duyurulacaktır. Sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan evet da sınavı batıl sayılan adayların bu konuyla ilgilendiren itiraz başvuruları dikkate alınmaz. 2577 sınırlanmış İdari Yargı Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi göre sorulara, cevap anahtarına ve imtihan sonucuna yapılacak itirazlar, sorular, yanıt anahtarı ve sonuçların www.meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr genel ağ adreslerinde yayınlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açılış süresini durdurmaz.
Share: