Namus Borcu yapılandırmasında yarın sonuç bölüm

7326 basit Kâh Alacakların Baştan Yapılandırılması ile Kâh Kanunlarda Ayrım Yapılmasına İlişkin Kanun’un hükümlerinden derk etmek isteyenlerin, erte mücahede saati bitimine kadar ilgilendiren vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Mükellefler yapılandırma düzenlemesine bugüne kadar kırıcı bağ gösterdi. Kanundan derk etmek üzere rüşvet dairelerine 5 milyon 36 bin mükellef başvurdu. Bu kapsamda geçmiş itibarıyla 127 bilyon 516 milyon lira algı yapılandırılırken bu kapsamdaki alacaklara karşılık 11 bilyon 408 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi. Başvurular, Sağlık İdaresi Başkanlığı’nın (GİB)  internet adresi “www.gib.gov.tr” yahut e-Şevket (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, rüşvet dairesine gelerek veya misil tarafından yapılabiliyor. Yetkililer, referans süresinin baştan uzatılmasına yasal imkan bulunmadığını hatırlatarak, koronavirüs salgını dolayısıyla mükelleflerin başvurularını vergi dairelerine gitmeden, elektronik ortamda yapmalarının kendileri ve çalışanlar açısından elan metin olacağını belirtiyor. Düzenleme kapsamında başlarken ödemeler ve birinci taksit ödemeleri üzere son çağ 1 Son Teşrin 2021 adına belirlendi. İkinci taksitin da 30 Kasım 2021’e büyüklüğünde ödenmesi gerekiyor. Yapılandırılan borçların peşinen olarak 1 Son Teşrin 2021’e büyüklüğünde ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzdelik 90, yönetimsel mülk cezalarının aslından yüzdelik 25 iskonto yapılacak. Reisicumhur Kararı ile yapılandırılan borçların evvel taksit veya peşin ödenebileceği müddet dahi 1 ay uzatıldı. Buna bakarak rüşvet dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin geçmiş taksitlerini, başlarken ödemeyi yeğleme etmişlerse önceden ödemelerini sunma geç 1 Son Teşrin 2021’e kadar yapmaları önem taşıyor. Içtimai Düzenlilik Kurumu’na (SGK) evvel taksit ödemeleri ise sunma geç 30 Kasım 2021’e büyüklüğünde yapılacak. Ateş ve hâkim felaketi zımnında zorlayıcı etmen yararsız ilan edilen yerdeki borçluların birlikte 7326 sınırlanmış Kanun’dan intikal etmek üzere başvurularını erte çalışma saati bitimine büyüklüğünde yapmaları gerekiyor. Buna rağmen zorlayıcı etken halinde olan bahis konusu borçlular, taksit ödemelerini, 4419 dar Cumhurbaşkanlığı Kararı ile zorlayıcı sebep manasız bitiminden itibaren ödenmek üzere baştan belirlenen sürelerde yapabilecekler.
Share: