Mütemmim Hakem Heyeti’ne bittabi başvuru yapılır

Mütemmim yargıcı heyetleri, 6502 mahdut Tüketicinin Korunması Karşı Kanun ’a bakarak tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara hal icat etmek için kurulan heyetlerdir. Bizzat veya avukat marifetiyle; aracısız, kere aracılığıyla veya elektronik ortamda e-Celal kapısı üzerinden Bitiren Vukuf Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr​) ile tüketici hakem heyetlerine müracaat yapabilirsiniz. Sizler üzere hazırladığımız videomuzda, 5 kıytırık adımda e-Cesamet üzerinden Mütemmim Hakem Heyeti’hangi lacerem referans yapabileceğinizi anlattık. “Mütemmim Jüri nedir, lacerem başvurulur, akçasal başvuru sınırları nelerdir, referans ne ant sonuçlanır, değişmeyen uygulanmazsa hangi tamam, karara itiraz edilebilir mi ve başvuru ücretli mi” gibi soruların tümüne cevap verdiğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Resmi Ceride ’da yayımlanan karara bakarak, 1 Sülale 2022 tarihi itibarıyla Mütemmim Yargıcılar Kurulu akçasal sınırları şu şekilde olacak: 10 bin 280 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Yargıcı Heyetleri, Büyükşehir statüsündeki illerde 10 bin 280 TL ile 15 bin 430 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Mütemmim Yargıcı Heyetleri görev yapacak. Mavera yandan, büyükşehir statüsünde sıfır illerin merkezlerinde 15 bin 430 TL ’nin altında mevcut uyuşmazlıklarda İl Bitiren Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illere sadık ilçelerde 10 bin 280 TL ile 15 bin 430 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Bitiren Hakem heyetleri görevli olacak. 2022’dahi tüketiciler, 15 bin 430 TL’ye kadarki anlaşmazlıklarda Bitiren Yargıcı Heyetine başvurabilecek. Bu art limit, 2021 yılı üzere 11 bin 330 TL olarak uygulanmıştı. 15 bin 430 TL üzerindeki uyuşmazlıklarda ise başvuruların bitiren mahkemelerine, mütemmim mahkemeleri yoksuz yerlerde ise temel ahbaplık mahkemelerine yapılması gerekiyor.