Müteharrik tanıtma altyapısı olmayan 1500 yerleşme yeri şümul alanına girecek

2021 Yılı Envestisman Programı ve ilişik kurumların verilerinden derlenen bilgilere bakarak, kıpırdak kapsama oranı erkek bakımından yüzde 99’un üstünde olan Türkiye’de, coğrafi zorluklar ve faziletkâr altyapı maliyeti zımnında kâh köyler halen kapsama alanı dışında kayran alıyor. bahis konusu yerlere lüzumlu hizmeti örtmek üzere umum masrafları Cihanşümul Hizmet Fonu’ndan karşılanmak üzere serbest kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Planlama kapsamında, Danışma Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ayrıntılı hazırlıklar yürütüyor. Bu çerçevede Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) fen tabanına kayıtlı, GSM bildirişim altyapısı sıfır, rustik kesimde mevcut, faziletkâr maliyet alanlarından oluşan ve nüfusu 1-500 beyninde olan 4 bin 241 yerleşme yeri belirlendi. Tayin edilen yerleşme yerlerine vacip altyapının kurulabilmesi için çalışmalar sürat kazandı. Etkin Danışma Altyapısı Safha-1 (1799 yerleşme yeri) ihalesini kazanan Turkcell ile Safha-2 (942 yerleşme yeri) ihalesini kazanan Türk Telekom ve Vodafone Türkiye ortaklığıyla kesim imzalandı. Bu şirketler, bahis konusu iskân yerlerine lazım bildirişim altyapısını kurdu. Safha-1 ile Faz-2’nin tamamlanmasının arkası sıra, kırsal alandaki 1500 yerleşim hesabına daha devingen haberleşme hizmeti götürülebilmesi için Safha-3 projesi hayata geçiriliyor. Projede toplam envestisman tutarı 1 bilyon 650 milyon liralık adına belirlendi. Eriştirme ve Enfrastrüktür Bakanlığı, bahis konusu tutarın 77 milyon 560 bin lira kısmını, bu yılki icraat kapsamında kullanacak. Nüfusu 1-500 olan ve GSM iletişim altyapısı bulunmayan yerleşme yerlerinde kurulumlar tamamlandığında, Türkiye tamamıyla “çevrim içi” olacak.