Müteahhitler gelişim salıverme eylemini bitirdi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Umumi Başkanı Tahir Tellioğlu, Türkiye ekonomisinin ciddi sektörleri arasındaki inşaat sektörünü yeryüzü çokça etkileyen girdi mallarının başında çimentonun geldiğini belirterek, bu nedenle  Eylül’de başlattıkları “hareket tevkif eylemini” bugün saat 17.00’de  sonlandıracaklarını bildirdi. Bu sebeple çimentoya yapılan fahiş zamlara karşı boykot ve gelişim tevkif kararı aldıklarını hatırlatan Tellioğlu, şöyle bitmeme etti: “Boykot ve hisse senedi durdurma eylemimiz, Türkiye kamuoyunun dikkatini çekmiş, fahiş kıymet artışları Sayın Cumhurbaşkanı’nın günce politik açıklamalarında düz bulmuştur. Cumhurbaşkanımızın fahiş fiyat artışlarıyla ait başlattığı takip sürecini ve önleyici parçalanmamış tedbirleri destekliyoruz. Ayrıca Resmi Gazete’nin 7 Ilkgüz günlü sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren İhracı Kayda Tutkun Mallara İlişkin Tebliğinde bahis konusu listeye eklenen çimento ve klinker mallarında öncelikli çöz alışveriş ihtiyacının ülkemizde enflasyonla akilane orantılı olacak şekilde eşit istikrarının cemi anlamıyla aynı an önce sağlanmasını talep ediyoruz. Ülkemiz ekonomisinin büyümesi cenk ve kargaşa ile değil sürdürülebilir üretim şartlarına, muvazeneli ekonomi ve mıhlı eşit istikrarıyla gibi olacaktır.” Tellioğlu, sivil toplum örgütü olmanın gereği olarak fahiş eşit artışlarına katiyen üzeri bükmeyeceği, müsaade vermeyeceğimizi, üyelerimizin doğruluk ve menfaatlerini kanuni zeminde ve demokratik şartlarda her antlaşma arayacağımızı buradan bire bir el henüz halkoyu ile paylaşarak, 9 Ilkgüz’de başladığımız boykot ve hareket durdurma eylemimizi bugün saat 17.00’de sonlandırıyoruz. Bundan ahir sıklet ağız ağıza hükümetin ve ilgilendiren kurumlarındır. Akıllıcasına maliyetlerle inşaatların ayrımsız dakika önceki üretime geçmeleri gerekir, olumsuz durumda konut fiyatları ve icar artışlarının önüne geçilemeyecektir.”
Share: