Mustafa Varank: Bütün 520 milyon euro bütçeli 46 proje hayata geçti

Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanı Mustafa Varank, “Deneme Paylaşımı ve Apışlık Tevlit Etkinliği”nde konuştu. Vekil Varank yaptığı konuşmada Avrupa Birliği (SU) Katılma Öncesi Finansal Yardım Aracı (IPA) kapsamında Rekabetçi Sektörler Programı’nı uyguladıklarını belirterek, “Programı bindi sistemimizin yer cesim ayaklarından biri adına görüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 88 projeye 780 milyon euro destek sağladık.” dedi. Icra Vekili Varank, Kompetitif Sektörler Programı kapsamında “Etkisi ve Ötesi” temasıyla Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Otel’üstelik planlı “Sınama Paylaşımı ve Apışlık Tevlit Etkinliği”nin ikinci gününde yaptığı konuşmada, TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajansları eliyle sağlanan destekleri ya de Vekâlet teşviklerini artık herkesin gayet bereketli bildiğini belirtti. İşte bu millî kaynakların beraberinde, uluslararası kaynakları dahi etken kendisine kullandıklarını anlatan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bunların başında, Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğümüz Ortaklık Öncesi Mali Arkalama Ara Bulucu, yani IPA geliyor.Bu kapsamda bugüne kadar 88 projeye 780 milyon euro destek sağladık. Bu projeler, oluşturdukları hesaplı katkının yanı sıra KEZ mevzuat ve standartlarıyla birlikte ülkemizin uyumu açısından kebir işlevler gördü. IPA ’üstelik birikim kaplamak söylemek, gitgide elan aşkın strüktürel fonlardan fehmetmek almak. Bu yüzden, elden alınan desteği değil, kazandığımız proje ve izlence hile tecrübesini da önemsiyoruz. Verdiğimiz desteklerdeki süreçler çokça kolay olduğu üzere firmalarımız, girişimcilerimiz bambaşka kaynakların peşine düşmüyorlar. Bu tecrübeyi yaygınlaştırarak, oradaki fonların varlığına dikkat çekmek bizim açımızdan çok altın.”
Icra Vekili Varank, IPA programının birinci döneminde, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltarak bölgelerin rekabet güçlerini artırmayı temel murat namına belirlediklerini aktararak, bu dönemde Hatay ’dan Rize ’ye, Van ’dan Kastamonu ’ya 43 şehirde bütün 520 milyon euro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdiklerini anlatım etti.Bunların arasında aşılama ve çare geliştirmeden, otonom araçlara, sayısal oyun sektöründen biyo-mahrukat elde edilmesine, kanserle mücadeleden sanayimizin dijital dönüşümüne büyüklüğünde çok muhtelif alanlardaki projeler meydan alıyor. Bu noktada Rekabetçi Sektörler Programı ’nın bir özelliğinden bahsetmemiz gerektiğine inanıyorum. Nezaret yerine IPA kapsamındaki hiçbir programın erişemediği büyüklüğünde aşkın sektöre bindi oluyoruz. Örneğin, Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz ‘Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri’ projesi. Bu proje, 2020 yılında başladı. 5,5 milyon avro bütçeli bu projeyle akarsu yosunlarından dış satım potansiyeli olan yüksek biyo-bazlı mahsulat üretilecek. Muvaffakiyetsiz atılmış hedefi ile kurulan bu üretim Türkiye ve Avrupa’nın evvel karbon-aksi bütünleşmiş biyorafinerisi olacak. Geliştirilecek biyoyakıtlar, petrol ve yer yağı ürünlerine olan bağımlılığının azaltılmasına yardım sağlayacak. İnşallah fasıla ayında bu tesisin açılışını AB’deki dostlarımızla beraber gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”
Varank, buradaki etkileşimin, bir nice hisse senedi birliğinin ve yeni proje fikrinin da gelişmesi amacıyla cesim bir müstevi hazırladığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı: “Burada filizlenecek fikirler, burada edinilecek tecrübeler, ati devir temas programlarındaki başarımızın anahtarı olacak.Özellikle dijital inkılap, yeşil inkılap, inovasyon, Ar-Ge programlarıyla ait DENIZ’birlikte şişman bütçeler var. Bu bütçeler, yarışan herkesin ulaşabileceği bütçeler. Ülkelerin finansal kendisine kısıtları olanaklı amma kıytırık aynı biçimde Avrupa’birlikte bire bir ortak bularak değişik programlara başvuru düzenlemek cins. Türkiye’deki tecrübe bundan sonra bunu yapabilecek seviyede. Aynı projenin bütün olması işimizin münteha olduğu anlamına gelmiyor. Projelerle kurulan yapıları idame ettirmek, onları sürdürülebilir buyurmak bildirme birkaç projeleri yürütmek büyüklüğünde kebir. Bu yüzden, SU kaynakları ile desteklediğimiz projelerin tembel kalmaması üste başarılarının artarak devam etmesi bizim açımızdan oldukça muhteşem. Çünkü siyasetin bu alanda söyleyeceği sözleri oluyor ve bu projelerin yerelde siyasal yansımaları oluyor.” AB Türkiye Delegasyonu Finansal İşbirliği Başkanı Andre Lys, yaptığı konuşmada, KEZ ve Türkiye’nin araştırma topluluklarını tıpkısı araya getirmekten âlem mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti: “KEZ, Türkiye için ayrımsız numaralı dış satım kaynağı. 2020’de servet ve hizmetlerde paçarız hizmet hacmimiz 130 milyar euroya ulaştı.Dolayısıyla Avrupa’nın rekabetçiliğine bile katkıda bulunuyor. Aramızdaki hesaplı entegrasyon ve yoğun tecim ilişkileri DENIZ ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte gelişti. Son 2 yıldır koronavirüs zımnında seçme iki tarafta üstelik sosyal, soylu erki bolluk etkilendi. Pandemi, ekonomiyi ve sağlığımızı riske attı ancak öğrendiğimiz çokça ders var. Bunlardan ilki, yegâne kaynaktan gelen tedariklere dayanmak krizin etkilerini daha birlikte derinleştiriyor. O nedenle, bunları çeşitlendirmemiz gerekiyor.”.
Share: