Murafaa, Türkiye’de Facebook ve WhatsApp’ın itirazını reddetti

WhatsApp ’ın 2021 yılının başında yenilemek amacıyla harekete geçtiği, ancak gelen tepkiler üzerine izansız etap attığı gizlilik ilkeleri ile ilgilendiren adına Rekabet Kurumu sormaca açmış ve hazırlık kararı uygulamıştı. Rakiplik Kurumu’nun 11 Ocak’taki kararı ile “Facebook’un Türkiye ’bile Whatsapp kullanıcılarının verilerinin apayrı hizmetler üzere kullanılmasına müteveccih getirdiği koşulları durdurması” kararına Facebook itirazda bulunmuştu. Rakiplik Kurumu ile Facebook beyninde yaşanan adli süreçte, Ankara 4. İdare Mahkemesi, Facebook ve Whatsapp’ın Rekabet Kurumu’na geçici tedbir kararının iptali istemiyle açtığı davanın reddine karar verdi. Rakiplik Kurumu’nu essah bulan mahkeme, “Eğreti tedarik kararı alınmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” dedi. Mahkemenin verdiği kararda şu ifadelere saha verildi: “Anılan murafaa yoluyla; Whatsapp kullanıcılarının Facebook tarafından sunulan koşulları akseptans etmeleri halinde özge grup şirketlerinin verileri eline geçirerek bunu kullanmaya başlayacağının kilitsiz küreksiz olması, yürütülecek soruşturma sonucunda Facebook ’un bahis konusu davranışına sonuç verilmesine karar verilmesi halinde, bu verilerin tekrar geriye alınması ve kullanılmasından kişisel verilerin korunması hilafına olabileceği; Bu haliyle telafisi gibi olmayan tıpkısı durumun ortaya çıkabileceği, halihazırda Facebook tarafından Whatsapp kullanıcılarının benzeri kısmına 8 Gücük Ay 2021 tarihinden itibaren verinin başka hizmetler için kullanılacağına dayalı bilgilendirmenin yapıldığı ve kullanıcıların benzeri kısmının bu koşullara müsaade vermiş olması ihtimali ayn önünde bulundurulduğunda; Halihazırda Facebook ve ilişkin başka şirketlerinin ahzüita güçleri ve pazarın yapısına ilişkin yapılan analizler sonucunda söz konusu uygulamaların anket neticesinde alınacak nihai karara büyüklüğünde alçak ve telafi olunamayacak zararlar vazıhamil ihtimalini taşıyan olduğu; söz konusu şirketler hakkında esas soruşturmanın halen devam etmesi ve neticelendiğinde bu konuda yeniden değişmeyen alınabileceğinin bile ayn önüne alındığında; Türkiye ’dahi koşulları kabul fail yahut bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tamam kullanıcılara Facebook ’un malumat paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu bildirmesi biçiminde geçici tedarik kararı alınmasında hukuka ve mevzuata ihtilaf bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”
Share: