MTA sözleşmeleri için ilişik eşit farkı hesaplanma kararı

Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerle ilgili ayrımsız karar veren Maden Sondaj ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, servet ve hizmet alımlarında muayyen şartları karşılayan sözleşmeler için ilişik bedel farkı hesaplanabilmesinin önünü açtı. Konuya ilgilendiren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1 Açıklık 2021’den ilk ihalesi yapılan, 22 Aile itibarıyla devam fail 22 Sülale’tan önce nakız yahut tasfiye edilmeksizin kabulü veya eğreti kabulü yapılan mülk ve hizmet alımlarına ilgilendiren Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1 Orak Ayı 2021-31 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kısımlar amacıyla ek fiyat farkı hesaplanabilecek. AA’nın haberine göre munzam değer farkı verilebilmesi amacıyla, yüklenicinin bugünden itibaren 30 dönme içre mukayyet başvuru yapması gerekecek. Bu kapsamdaki sözleşmelerin, yüklenicinin başvurusu ve MTA’nın onayıyla devredilmesi de mümkün olacak. Devri planlanan sözleşmeler amacıyla 60 gün süresince MTA’ya başvurulması gerekiyor.
Share: