Moody’s: Rusya-Ukrayna çatışması riskleri arttırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın oluşturduğu müeyyide ortamının enflasyonist baskılar ile tedbir zinciri aksamaları kabil kâin riskleri şiddetlendirdiğini bildirdi. Moody’s’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı “işgali” ve hükümet yaptırımları ile ticareti askıya almalar eliyle artan arsıulusal tepkinin, acun çapında bakir konuşu ve finansal riskler ile düzenlilik riskleri yarattığı aktarıldı. Bu gelişmelerin mevcut enflasyonist baskıları ve tedarik zinciri aksamalarını şiddetlendirdiğine meni edilen açıklamada, Moody’s’in ana makroekonomik varsayımlarını yeniden değerlendirdiği ve gelecek günlerde yeni tahminlerin sunulmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, askeri çatışmanın ve arsıulusal yaptırımların toptan emniyet koşullarına etkisinin boyutunun bunların süresine ve ağırlığına ilişkin olacağı anlatım edildi. Krizin uzunluğu hala belgisiz olsa bile şiddetinin halihazırda efdal olduğu tamlanan açıklamada, mal kıymet şoklarının enflasyonist baskıları kötüleştireceği ve tüketici güvenini azaltacağı aktarıldı. Açıklamada, Rusya’ya müteveccih yaptırımların, işlerin askıya alınmasının ve finansal çevre oynaklığının mali yansımaları olacağı kaydedildi. Yükselen yahut daha serbest aynı askeri arbede senaryosunda arttırma güvenlik sorunlarının ortaya çıkabileceğine bel edilen açıklamada, bahis konusu risklerin bölgeye, sektöre devlet profiline göre mübayenet göstereceği belirtildi.
Share: