Model Bankası günlük kırat rakamını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Tarz Bankası (TCMB) , seviye korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak kurların alış seviyesini zaman 11,6738 adına belirledi. Yıpranmamış sistemdeki hesaplarda temel alınacak vade başı/vade sonu ark olarak, Minval Bankası’nın saat 11.00’de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacak. UYGULAMADAN BİRDEN ÇOK NÖBET YARARLANABİLİNECEK: Türkiye’de beledi hakikat şahıslar (Mahdut dışında işçi, başıboş meslek ve bağımsız milletvekili hisse senedi sahibi Türk vatandaşları hapishane Türkiye’de kanuni iskân yeri bulunan temel kişiler) faydalanabilecek olup, uygulamadan larp fazla defa yararlanılması türlü olacak ve alt/eğin limit olmayacak. TL TEVDIAT HESABINI İÇERİYOR: “Kur Korumalı TL Vadeli Hesap ve Iltihak Hesaplan” bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacak. ADISYON AÇILIŞ TARİHİ 21.12.2021 OLMALI: “Seviye Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Iltihak Hesaplan” 21.12.2021 tarihinden itibaren açılabilecek. 4 VADE TİPİ UYGULANACAK: “Seviye Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Iltihak Hesaplan” 3, 6, 9 ve 12 ay almak üzere 4 değişik vadede olacak. ASGARİ FAİZ TUTARI FORMAT BANKASI’NIN 1 HAFTA VADELİ FAİZ ORANINI ALTINDA MÜMTENI: Bankaların “Düzey Korumalı TL Vadeli Hesap Hesabı”na uygulayacağı minimal ürem oranı, Türkiye Cumhuriyet Altını Kalıp Bankası’nca belirlenen tıpkısı hafta vadeli nema eksiltme nema oranının altında mümteni. Bankalarca uygulanacak maksimum repo oranı ise minimum faiz oranının yer aşkin 300 bp üzerinde belirlenebilecek. Azami ürem oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için muteber olacak. Bu maddede belirlenen uygulama esası Iştirak Bankaları açısından iştirak bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacak. SEVIYE FARKI, MEHIL SAHİBİNE AYNI DOLAŞMA ÖDENECEK: Vade böylece düzey farkı desteğinin hep hesap sahibine ayrımsız zaman ödenecek. Mehil böylelikle düzem farkından kaynaklı bankalara ifa yapılması gerekmesi halinde, bankalar eliyle ödenecek tutara ilgilendiren talepler Türkiye Cumhuriyet Şekil Bankası’na iletilecek. Hazine eliyle ödenecek hane, Türkiye Cumhuriyet Forma Bankası yoluyla bankalara bire bir gün aktarılacak. VADEDEN ILK HESAP KAPATILIRSA, O GÜNKÜ KIRAT ADISYON AÇILIŞINDAKİ KURDAN ERDEMLI OLDUĞUNDA: Vadeden ilk hesabın kapatılması halinde; Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00’de Türkiye Cumhuriyet Altını Eşkal Bankası’nca car edilen kurun vade başında ana alınan kurdan faziletli olması durumunda Hazine tarafından düzem farkına ilişkin ödeme yapılmaz. VADEDEN ÖNCEKI HESAP KAPATILIRSA, O GÜNKÜ DÜZEY HESAP AÇILIŞINDAKİ KURDAN DÜŞÜK OLDUĞUNDA: Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00’deTürkiye Cumhuriyet Format Bankası’nca ilan edilen kurun mehil başında temel alınan kurdan düşük olması yerinde, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Gestalt Bankası aracılığıyla zar edilen döviz alış kurundan adisyon bakiyesi güncellenir. Aradaki ayırt vezneci marifetiyle Hazne’ye aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilişik TL hesabına aktarılır.
Share: