Model Bankası envestisman istatistiklerini yayınladı

2022 Yılı Bahar Dönemi Yatırım Anketi Değerlendirmesini nâkil Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılı Ilkbahar dönemi Yatırım Anketi sonuçları, imalat sanayinde cümbüş gösteren 1.725 aksiyon yerinin yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. 2022 yılı Ilkbahar döneminde, imalat sanayi genelinde 2021 yılı brüt yatırım harcamalarında tıpkı geçmiş yıla göre artım olduğu gözlendi. İş yerleri kurum grupları bakımından değerlendirildiğinde bile birlik heybet gruplarında 2021 yılı envestisman harcamalarında artım olduğu görüldü. 2021 yılı yatırım harcamalarındaki gelişmeler ast kalemler bazında değerlendirildiğinde, benzeri önceki yıla göre yeryüzü efdal artışın yüzdelik 36 ile makine ve ekipman kaleminde olduğu, maddi olmayan duran yaratıklar ile yer-arazi, bina ve madun yapı kalemlerinde ise sırasıyla yüzde 23,2 ve yüzdelik 21,7 artış gerçekleştiği görüldü. 2021 yılında alt kalemlerde yapılan envestisman harcamaları aksiyon yerlerinin ululuk grupları bakımından değerlendirildiğinde, cemi gruplar amacıyla tıpkı esbak yıla göre yeryüzü yüksek artışın makine ve ekipman yaşandı.
Share: