MKEK’in anonim şirket olmasını düzenleyen yasa teklifi TBMM’de kabul edildi

Meclis Başkanvekili Ülker Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Umumi Kurulu’nda MKEK’in anonim şirket olmasını düzenleyen yasa teklifi görüşülerek akseptans edildi. Türk Ticaret Kanunu ile hususi hususiyet hükümlerine tabi, saksı sermayesi 1 bilyon 200 milyon lira olan Araba ve Kimya Endüstrisi Çok Ortaklı Şirketi (MKE A.Ş.) kurulacak. MKE A.Ş.’nin, yönetimi, denetimi, görev, izin ve sorumlulukları düzenlenecek. Şirketin ilişkin olduğu nezaret, Milli Defans Bakanlığı olacak. MKE A.Ş., Kaynak ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak hazırlanacak ana sözleşmesinin imzalanmasının arkası sıra yapılacak tescil ve zar ile faaliyete geçecek. Şirketin sermayesinin tamamı Hazine’ye ilişkin olacak ancak mülkiyet hakkı ile kar payı hakkına tahrip gelmemek ve hisse sahipliğinden kaynaklanan hep finansal hukuk Kaynak ve Maliye Bakanlığı’nda kesilmek kaydıyla Kaynak’nin şirketteki nasip sahipliğine dayanan düşünce, dümen, kaşkariko, teftiş kadar doğruluk ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığı marifetiyle kullanılacak. MKE A.Ş., milli düzenlilik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil gayeli; temas soy cebe, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal yön, petrokimya ve özge kimyevi ürünleri, makine, donatı, gereç, hammadde, vasıta malzeme, cihaz, bütün ve platformları ensiz içi ve sıkı dışında çoğaltma veya ürettirme, pazarlama ve ticaretini etme, mümessillik faaliyetlerinde bulunma, araştırı- geliştirme, yapıt geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, çağcıllaşma, tasarım, imtihan, anahtar, entegrasyon ve mir sonrası hizmeti ika veya yaptırma, tanıtma adı ve yenilikçi teknolojilerin yerel ve milli adına geliştirilmesine ilişik tematik araştırma merkezi/laboratuvarı, hususi endüstri bölgesi veya eğitim kurumları ihdas; rastgele tür gelgel, yapılış ve tüketiciye yönelik adına proje mühendisliği, müşavirlik, teknoloji transferi, eğitim hizmetleri ile erke, vurdumduymaz inkılap, üstlenme işleri etme lojistik bindi sağlama, cephane ayırma ve ayıklama faaliyetlerinde ve temel sözleşmesinde belirlenen diğer faaliyetlerde bulunabilecek.Milli Defans Bakanlığı envanterinde mevcut bina, fabrika, imalathane, atölye, iş yeri ve ayrımsız gayrimenkul, toprak, dünya, cebe, cephane, takım, bütün ve zir sistemler ile madun çatı ve test merkezleri Milli Defans Bakanı onayı ile bedelsiz kullanılabilecek. MKE A.Ş., daraç içi ve dışında şirket ihdas, kurulmuş şirketleri mübayaa, bu şirketlere ortaklık ika yahut bu şirketleri pres, gerektiğinde sınırlı içi ve mahdut dışında bölüm/mümessillik küşat, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri amacıyla Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine ehil olacak. Yetersiz dışında ortaklık kurma, müesses şirketleri mübayaa ve bu şirketlere katılma ika Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, umumi asamble kararı ile gerçekleştirilecek. MKE A.Ş., ikili yahut çok yönlü anlaşmalar gereği yabancı ülkeler marifetiyle Türkiye’dahi bırakılanlar ile amme idareleri, kamu ekonomik teşebbüsleri ve sermayesinin arz az yüzde 50’si kamuya ilgili olan sınırlanmış ortaklıklarca gerekseme fazlası ve yararlanma dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan rastgele tür gelgel, bahir ve karaca taşıtları, makine ve teçhizat ile ağır yahut tehlikesiz eroin/esrar bileşim atıkları, iktisadi değer haiz uyuşturucu dışı (evsel nitelikte sıfır) dünyalık ve malzemeleri; faaliyetlerini yapmak amacıyla lazım olan malzemelerin üretilmesinde hammadde adına kaplamak ve gerektiğinde piyasada gitmek amacıyla, Uran ve Uygulayım Bilimi Bakanlığı’nca belirlenen vahit fiyatlarından satın alabilecek yahut devralabilecek.üzerine uygulanmayacak. Türk Ticaret Kanunu’nun, ayni ve nakdi anamal konulmasına, şirketler topluluğuna, genel kurul toplantısına çağrı usulü ile genel asamble toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesine ilgili hükümleri üstelik MKE A.Ş. üzerine uygulanmayacak. MKE A.Ş., hisseleri ve sınırlanmış ortaklıkları; satış, isticar, pres hakkının devri yahut gayrı bambaşka tasarruflar vasıtasıyla yerli veya yabancı özel ünsiyet töz ve tüzel kişilerine devre laf edilemeyecek. MKE A.Ş.’nin, faaliyetlerini sermayesinin tüm Kaynak’birlikte olacak şekilde sürdürmesi hüküm altına alınacak. MKE A.Ş. üzerine Özelleştirme Uygulamaları Üzerine Yasa hükümlerinin uygulanmayacağı hükmü üstelik korunacak. MKE A.Ş., zindelik alanı kapsamında ithal edeceği servet ve hizmetler gümrük vergisinden affedilmiş tutulacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip 6 mahiye sürenin sonundan itibaren MKE A.Ş.’bile hususi hususiyet hükümlerine bağımlı sıfır personel çalıştırılamayacak. MKE A.Ş.’de çalışmaya sürmek istemeyen bulunan işçiler, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay zarfında Milli Defans Bakanlığı grup ve kuruluşunda düz kayran kurumlarda, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda istihdam edildikleri statüye makul grup ve pozisyonlarda istihdam edilmelerini seçmek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı’na bildirilecek..
Share: