Minval Bankası yıpranmamış seviye rakamını açıkladı

Form Bankası, seviye korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar üzere kullanılacak kurların alış seviyesini esbak açıklamaya başlamıştı. Dolar cılız dün alış için 12 liralık 35 kuruş olarak belirlenmişti. Zaman üstelik TL vadeli mevduatlar amacıyla kullanılacak dolar/TL alış kuru 11,64 olarak belirlendi. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile adisyon açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak erdemli olan ihtişam üzerinden mevduat ve iştirak fonu sahibine ifa yapılacak. Adisyon açılışındaki düzey ile süre sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın resülmal ve getiri/kar payı tutarı müşteriye banka yoluyla ödenecek. süre sonu sıska üzerinden hesaplanacak tutar, resülmal ve nema, kar payı tutarından büyükse; aradaki ayırt TCMB marifetiyle karşılanacak. Vadeden önce hesaptan mal çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.
Share: