Minval Bankası ağustos ayı denk gelişmelerini yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Minval Bankası (TCMB) yayınladığı ağustos kocaoğlan aylık karşılık gelişmeleri değerlendirmesine bakarak besin fiyatlarının enflasyona katkısına dikkat çekildi. TCMB değerlendirmesinde atom çekirdeği pahalılık göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedildiğini de belirtti. Kalıp Bankası değerlendirmesini özetli şöyle sundu: “Tüketici fiyatları Ağustos ayında yüzdelik 1,12 oranında kalık, almanak pahalılık 0,30 puan yükselişle yüzdelik 19,25 ’e ulaşmıştır. Bu gelişmede, azık fiyatlarındaki artış eğilimi belirleyici olurken, atom çekirdeği enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedilmiştir. Gıda enflasyonundaki yükselişte gailesiz semere ve göveri fiyatlarının etkisi örtüsüz olurken; dünyada ve ülkemizde çalışkan olan tarımsal yağışsızlık mütemmim besin fiyatlarını pahal yönde etkilemektedir. Bu dönemde Türk Lirası ’nda mail dönemdeki görünüm ve otomobillerdeki ÖTV matrah artırımı düzenlemesine mecbur olarak dayanıklı istihlak malı fiyatları mutedil benzeri durum izlemiş, bu gelişmenin yansıması ile anne mallarda yıllık pahalılık gerilemiştir. Bakım yıllık enflasyonu ise aşçı-otel grubunun öncülüğünde merbut bire bir oranda yükselmiştir. Ağustos ayında uluslararası yer yağı fiyatları gerilerken, ilkin zirai ürünler tevessül etmek üzere erke dışı emtia fiyatları yine yükselmiştir. Bu doğrultuda, Türk Lirası ’ndaki kısmi değerlenmeye karşın, üretici fiyatlarındaki maaş artma eğilimi ara malları ile canlılık ve doğalgaz kabil enerji kalemlerindeki gelişmelere kapalı olarak bitmeme etmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları gerilerken, göstergelerin andıran dönem eğilimlerindeki efdal seviyeler korunmuştur.