Minimum ecir tayin komisyonu yarın ikinci kez toplanıyor

Asgari ücretin belirlenmesi amacıyla icraat başlatıldı. Minimum Ecir Belirleme Komisyonu geçmiş gez geçen hafta tıpkısı araya geldi. Bu yıl minimum ücretin kamer sonu gelmeden belirlenmesi bekleniyor. Bu nedenle Asgari Ücret Tayin Komisyonu toplantıları erkende alındı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Yarkurul, 2022’de meri olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın derinti yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, 2022’de uygulanan olacak asgari ücreti tayin çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını erte iktisat gündemiyle saat 14.00’te Türk-İş’in aile sahipliğinde yapacak. Doğrudan 7 milyona mail çalışanı, bilvasıta yerine ise tamam vatandaşları ait bakir minimal ücreti belirleme çalışmalarında 1 Aralık’ta başlayan süreç devam ediyor. Faaliyet Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlığındaki toplantıda, çalıştıran heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), iştirakçi heyetini ise Türk-İş baziçe edecek. Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Kaynak ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri hesaplı malumat ve raporları paylaşacak. Komisyonun 1 Aralık’taki evvel toplantısında, görüşmeleri bir anda bu yıl bitirecekleri yönünde izah eden Çalışma ve Içtimai Güvenlik Bakanı Vedat Bilim Adamı, Bilgin, “Pahalılık ya üstelik ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak ayrımsız minimum ecir belirleyeceğiz.” dedi. TİSK Umumi Sekreteri Akansel Antrenör, minimum ücret işveren teşvikinin bitmeme etmesini istekle, “Minimum ücret belirlenirken, ülkemizin soylu erki durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz uğrunda bulundurulması gerektiğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı. Türk-İş Genel Yetişek Sekreteri Nazmi Irgat ise “Umuyoruz ki alınacak değişmeyen, beklentileri karşılar, çalışanların tayf kırıklığına kere açmaz, geleceğe umutlu bakılmasını sağlar, iş barışını ve içtimai huzuru getirir.” değerlendirmesinde bulundu. Asgari ücreti, yasa gereği iştirakçi, çalıştıran ve hükümetten 5’er casus tutmak üzere 15 kişiden oluşan Minimum Ücret Belirleme Komisyonu belirliyor. Encümen, yıpranmamış minimal ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört el toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının peşi sıra Yarkurul, iştirakçi, işveren eş sahipliğindeki toplantıların arkası sıra akıbet toplantısını yine bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin riyaset ettiği komisyon, arz birkaç 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu canip çoğunluğu sağlıyor. Minimal sevap, halen bekar bire bir işçi amacıyla mahiye brüt 3 bin 577 teklik 50 kuruş, rüsum ve kesintiler düştüğünde kemiksiz 2 bin 825 lira 90 kuruş namına uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise alışılagelen işçilerden değişik namına dirimsel ve nitelik vergileri kesilmediği üzere kemiksiz 3 bin 40 teklik 87 kuruş namına hesaplanıyor. Minimal ücretin işverene bütün maliyeti, tıpkı işçi üzere 4 bin 203 liralık 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ecir, 554 lira 51 kuruşunu içtimai asayiş primi, 71 lira 55 kuruşunu çalıştıran aylakçılık sigorta fonu oluşturuyor.
Share: