Milli Taşınmazlar borçlarına konfigürasyon geldi

Amme borçlarına muteber yapılandırmanın tıpkısı benzerini içeren Belde ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Milli Taşınmazlar Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milli Gayrimenkul Umumi Tebliğine göre vatandaşların, vadesi 30 April 2021’de mevrut ancak 9 Haziran 2021 itibarıyla ödeyemedikleri değişmez müsaade, arazi cevaz, kesin tahsis, kullandırma kararı, civar müsaade, irtifak hakkı, kullanma izni, icar, intifa, arttırma intifa, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri” kabil borçları ile bu borçlarına ilgili rötar zammı, nema kadar fer’i borçlarını yapılandırarak ödeyebilmelerine ilgilendiren aranjman yapıldı. Aranjman ile bahis konusu borçların asıllarına gelişigüzel tenzilat uygulanmayacak ancak gecikme zammı, faiz kadar borçları silinerek, bunların adına hesaplanacak Elverişsiz İçi Yetiştirici Değer Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarını ödemelerine imkan sağlanacak. Yapılandırma kapsamında, borçların asılları, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı ile önceden yahut 6, 9, 12 yahut 18’lik fiyat taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ifa durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına belli oranlarda iskonto yapılacak. Taksit Taksit ifa yerinde ise yeğleme edilen taksit sayısına bakarak Kanunun öngördüğü katsayılar uygulanacak. Taksitle ödeme yerinde, önceki taksitin serencam ödeme tarihi 30 Ilkgüz 2021 adına belirlendi. Özge taksitler ise bu tarihi izlem fail ikişer mahiye dönemler halinde ödenebilecek. bahis konusu imkandan çakozlamak isteyenlerin, Yer ve Şehircilik Bakanlığı ile Ekincilik ve Orman Bakanlığının ilişik form veya dışarılık birimlerine 31 Ağustos 2021’e büyüklüğünde başvurmaları gerekiyor.
Share: