Microsoft Sayısal Letafet Araştırması’na göre, Türkiye sunu çokça aksiyon gösteren 5. büyüklük

Microsoft ’un 2016 yılından beri seçkin sene düzenli adına gerçekleştirdiği Dijital Letafet Araştırması ’nın 2020 yılına ilişik sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmaya bakarak, insanların sayısal platformda gösterdikleri nezaketin sabık senelere bakarak artım gösterdiği, ancak yeniden dahi gelişigüzel 10 kişiden 4 ’ünün siber zorbalığa maruz kaldığı tespit edildi. 30 ’u fazla ülkeden 58 binden çok kişiyle yapılan araştırma, pandemi dolayısıyla herkesin çıktı dijital platforma yöneldiği bu dönemde henüz çok sargı gördü. Microsoft, Sayısal Zarafet Araştırması kapsamında binlerce kişiye sayısal platformlarda hangi kadar zaman geçirdiklerini, nezaket kurallarına hangi büyüklüğünde uyduklarını ve hem iş hem üstelik günlük hayatla ait siber zorbalığa maruz form kalmadıklarını sordu.
Araştırma sonucunda, 2020 yılında kibarlık üzerine verimlilik kaydeden Türkiye, yer çokça gelişim gösteren 5. ülke oldu. Rikkat konusunda genişlik başarılı ülkeler sırasıyla Hollanda, Birleşik Kraliyet, MEMLUK, Singapur ve Tayvan oldu. Türkiye ’deki kullanıcıların  yüzde 68 ’i, 2020 yılı içerisinde sayısal platformda erinçsiz edici olaylarla karşılaştıklarını, bu olayların başında trollemenin geldiğini belirtti. Ülkemizde trollemekten sonra genişlik haddinden fazla erinçsiz fail değişik paylaşımlar, cinsî içerikler oldu. Sayısal Nezaket Araştırması kapsamında yapılan görüşmelerde, herhangi bir 8 kişiden 1 ’i, hareket yerinde say arkadaşları, yöneticileri ve müşterileri tarafından siber zorbalığa maruz kaldığını anlatım etti. Da, siber zorbalığa maruz kalan insanların yüzde 60 ’ı bu durumu yetkililere bildirmekten çekiniyor ve yüzdelik 38 ’i üstelik bu zorbalığın hem sayısal platformda hem bile hisse senedi içinde gerçekleştiğini söylüyor.
Share: