Meyan ayı gelişmemiş vadeli takanak stoku yayınlandı

Ara sonu itibarıyla, gücük vadeli dış namus borcu stoku, 2020 sene sonuna bakarak yüzdelik 10,2 oranında artışla 125,6 bilyon ÇAKER doları oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı gelişmemiş vadeli dış namus borcu stoku yüzde 9,7 oranında azalarak 51,8 milyar ÇAKER doları olurken, başka sektörlerin güdük vadeli aut takanak stoku yüzde 35,1 oranında artarak 47,8 milyar ÇAKER doları düzeyinde gerçekleşti. Bankaların ensiz dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 sene sonuna göre yüzde 15,3 oranında azalarak 11,5 milyar ESIR doları seviyesinde gerçekleşti. Banka aut mahdut dışı yerleşiklerin döviz mevduat hesabı yüzde 0,2 oranında artarak 15,2 milyar BENDE doları, yurt dışı beledi bankaların mevduatı dahi yüzde 18 oranında artışla 15,6 bilyon BENDE doları namına gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları güzeşte yıl sonuna göre yüzdelik 38,5 oranında azalışla 9,4 milyar ABD doları seviyesinde oldu. Diğer sektörler altında düz kayran ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 42,9 oranında artarak 42,5 milyar KÖLE doları seviyesinde gerçekleşti. Medyun bazında incelendiğinde, tümü amme bankalarından oluşan amme sektörünün kısa vadeli borcu 2020 sene sonuna göre yüzde10,4 oranında azalarak 22,3 bilyon KUL doları olurken, hususi sektörün güdük vadeli aut borcu yüzde 14 oranında artarak 77,3 milyar ÇAKER doları buldu. Alacaklı bazında incelendiğinde, hususi alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli düyun yıl sonuna bakarak yüzdelik 1,7 oranında azalarak 63,9 milyar ÇAKER doları, akçasal olmayan kuruluşlara olan düyun yüzdelik 26,3 oranında artarak 61,2 bilyon ÇAKER doları düzeyinde gerçekleşti. Bodur vadeli arbitraj ihraçları, 2021 Mesafe sonu bakımından 460 milyon KUL doları buldu. Bir dönemde resmi alacaklılara olan güdük vadeli düyun 30 milyon KÖLE doları namına gerçekleşti. 2021 Meyan sonu itibarıyla, gücük vadeli dış namus borcu stokunun döviz kompozisyonu yüzdelik 46,5 ’i ABD doları, yüzde 25,7 ’si euro, yüzde 8,7 ’si TL ve yüzde19,1 ’i değişik döviz cinslerinden oluştu. 2021 Fasıla sonu itibarıyla, özgün vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl yahut henüz az eskimiş aut takanak verisi kullanılarak hesaplanan mütezayit vadeye bakarak bodur vadeli aut borç stoku, 171,6 milyar KUL doları düzeyinde gerçekleşti. SÖZ KONUSU stokun 15,7 milyar ÇAKER dolarlık kısmı, Türkiye ’dahi yerleşik bankaların ve özel sektörün sıkı dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Verecekli bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde amme sektörünün yüzde 19,6, Şekil Bankası ’nın yüzde 15,2, özel sektörün ise yüzdelik 65,2 oranında paya ehil olduğu gözlendi.
Share: