Mesleki terbiye için mektepli destekleri belli oldu

Organize uran bölgeleri (OSB) içre ve dışında açılan hususi mesleksel ve maharet Küçük Asya liselerinde öğrenim gören öğrenciler amacıyla verilecek eğitim bilimi ve öğretim bindi tutarları ve bunlara ilgili hususlar düzenlendi. Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan “2021-2022 Eğitim Bilimi Tedris Yılında OSB İçinde ve OSB Dışında Açılan Hususi Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Tahsil Gören/Görecek Öğrenciler İçin Terbiye ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Beyanat, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, OSB dışında açılan özel mesleksel ve maharet Küçük Asya liselerinde öğrenim gören öğrenciler amacıyla eğitim bilimi ve tedris desteği sunulan alanlar ve tutarları şöyle belirlendi: “Biyomedikal maşa teknolojilerinde 6 bin 585 lira, denizcilikte 7 bin 186 lira, canlılık-elektronik teknolojisinde 7 bin 549,2 lira, endüstriyel özişler teknolojilerinde 7 bin 186 liralık, besin teknolojisinde 6 bin 739,2 liralık, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 5 bin 984, yapım teknolojisinde 6 bin 585 lira, kimya teknolojisinde 7 bin 63 teklik, makine teknolojisinde 7 bin 549,2 lira, makine ve dizayn teknolojisinde 7 bin 210 liralık, motorlu vesait teknolojisinde 7 bin 775, radyo-televizyonda 6 bin 674 liralık, tarımda 7 bin 775 liralık, tasarım teknolojilerinde 5 bin 108,40 liralık, tayyare hizmet alanında 6 bin 585 teklik, yenilenebilir erke teknolojilerinde 8 bin 20 lira.”
OSB ’lerde açılan özel mesleki ve ustalık Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler üzere eğitim ve tedrisat desteği sunulan alanlar ve destek tutarları ise şöyle belirleme edildi: “Bilişim teknolojilerinde 5 bin 500 lira, biyomedikal alet teknolojilerinde 7 bin 355 teklik, hareketlilik-elektronik teknolojisinde 8 bin 815 teklik, sınai özişler teknolojilerinde 8 bin 558 lira, besin teknolojisinde 7 bin 674 liralık, kimya teknolojisinde 8 bin 420 teklik, araba teknolojisinde 8 bin 13,6 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 8 bin 625 liralık, mızrap teknolojisinde 8 bin 420 teklik, möble ve iç mekan tasarımında 7 bin 613 liralık, moda dizayn teknolojilerinde 6 bin 359 teklik, motorlu vesait teknolojisinde 9 bin 215 liralık, plastik teknolojisinde 8 bin 470 teklik, tasarım teknolojilerinde 5 bin 810,4 liralık, nesiç teknolojisinde 8 bin 23 liralık, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 7 bin 489 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 9 bin 215 lira.”