Merkezi Pusat Kuruluşunda saklanan menkul kıymetler 3 trilyon lirayı aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), tıpkı açıklama yaparak, Türkiye’deki domestik/yabancı umum yatırımcılara ilişkin adisyon bilgilerini güvenle koruyan MKK’da kayden saklaması yapılan menkul kıymetlerin toplanmış değerinin 7 Mesafe bakımından 3,03 trilyon liraya yükseldiğini aktardı. Kayden saklanan söylenegelmiş kıymetlerin 2,36 trilyon lirası aksiyon, 320,2 bilyon lirası yatırım fonu, 195,2 bilyon lirası büyüklük bağırsak borçlanma senedi, 152,5 milyar lirası hür teşebbüs borçlanma ara bulucu ve 432,9 milyon lirası yapılandırılmış mahsulat adına kayıtlara geçti. Behre senetleri, yatırım fonları, borsa yatırım fonları, hür teşebbüs tahvilleri, finansman bonoları, banka bonoları, varantlar, varlık teminatlı ve varlığa dayalı menkul kıymetler, kerem çöz istikraz araçları, kamu kira sertifikaları, yapılandırılmış borçlanma araçları, hür teşebbüs kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, altına dayalı Kaynak iç borçlanma senetleri ve icar sertifikaları, paya dönüştürülebilir tahvilat, dövizli Hazne bağırsak istikraz senetleri ve icar sertifikaları, tutu teminatlı söylenegelmiş kıymetler ve zirai ürünlere dayalı elektronik iz senetleri hak sahibi bazında kayden izlenen kıymetleri oluşturuyor.
Share: