Merkez Bankası Para Politikası Oturmuş Toplantı Özeti yayınlandı

İç piyalarca beklenen ve satır aralarının rabıt ile izlem edileceği Türkiye Cumhuriyet Altını Eşkal Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti’nde, global barış ortamının baştan yapılış edilmesi ve enflasyonda temel etkilerinin ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilerek, “TCMB’nin mecmu siyasa araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı motivasyon eden açık kapsamlı benzeri siyaset çerçevesi gözden nakil süreci devam etmektedir.” denildi. Para Politikası Müesses’nun 17 Mart’taki toplantısına ilişik özet yayımlandı.
Özette, şubat ayında mütemmim fiyatlarının yüzdelik 4,81 arttığı, almanak enflasyonun 5,75 puan yükselişle yüzde 54,44 yerine gerçekleştiği anımsatıldı. Bu dönemde döviz kurunda kararlı benzeri görünümün hakim olduğu, jeopolitik gelişmeleri takiben emtia fiyatlarındaki çoğalma eğiliminin belirginleştiği aktarılan özette, hazırlık sorunlarının de yetiştirici fiyatlarında faziletkâr artışı yanında getirdiği vurgulandı. Özette, besin ve enerji grubunda yaşanan kıymet artışlarının gerekçelerinden bahsedilerek, “Gıda kalemlerinde KDV oranının yüzdelik 8’den 1’e indirilmesi elan pahal ayrımsız görünümün önüne geçe, öncü göstergeler KDV indiriminin sarkan etkisinin desteğiyle mart ayında besin grubunda henüz olumlu ayrımsız görünüme işaret etmektedir.Global ekonomideki diri toparlanmanın merbut tıpkı ivme kaybına rağmen sürdüğü belirtilen özette, şu değerlendirmelere saha verildi: “Çatışmaya dönüşen jeopolitik riskler ve salgında varyantlar, toptan ve lehçe soylu erki ruh üzerindeki kötü taraflı riskleri faal tutmakta ve belirsizliklerin elan dahi artmasına öğün açmaktadır. Toptan talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek durum, enerji başta girmek üzere kâh sektörlerdeki genişlik kısıtlarının daha üstelik örtüsüz ayla gelmesi ve transport maliyetlerindeki yüksek düzem, arsıulusal ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına defa açmaktadır. Faziletkâr toptan enflasyonun, para şişkinliği beklentileri ve uluslararası mali piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. amma velakin, gelişmiş büyüklük form bankaları küsurat erke fiyatları ve genişlik-murat uyumsuzluğuna mecbur yerine enflasyonda görülen yükselişin beklenenden etraflı sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, soylu erki ruh, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler ortada farklılaşan görünüme bağlı kendisine mütekâmil mutluluk biçim bankalarının mal politikası iletişimlerinde inhilal gözlenmekle alay malay, minval bankaları sponsor akçasal duruşlarını halen sürdürmekte, hayat hava programlarını azaltarak bitmeme ettirmektedir.” PPK derinti özetinde, gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarında son dönemde gelişim piyasası fonlarına girişlerin ivme kaybetse dahi devam ettiği, istikraz senedi piyasası fonlarından ise çıkışlar gözlendiği bildirildi.Özette, enflasyonda andıran dönemde gözlenen yükselişte; ısıdam çatışma ortamının sefer açtığı erke maliyeti artışları, hesaplı temellerden ırak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, besin ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedbir süreçlerindeki aksaklıklar üzere en cepheli unsurlar ve kâm gelişmelerinin etken olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Döviz kurundaki orta seyre karşın süregelen sunu taraflı sorunlar ve jeopolitik gelişmelerle belirginleşen mal fiyatlarındaki artışlar, yetiştirici fiyatlarını şubat ayında menfi etkiledi. Yıllık para şişkinliği cümle alt gruplarda yükselirken, enerji grubu arsıulusal gelişmelere koşut kendisine pahal ayrıştı. Ast gruplar bazında, aylık değişimler dikkate alındığında neşelilik-doğal gaz üretimi ile dağıtımı, tor petrol-gaz, asıl ispençiyari, ongun ve yapım ile bağlantılı ürünler öne artık. Kapasite kullanım seviyeleri ve sair avangart göstergeler dar süresince kazançlı faaliyetin, lehçe farklılıklar ortaya çıksa dahi dış talebin bile müspet etkisiyle dinamik seyrettiğine bel etti.
Erdemli frekanslı veriler, ocakta doğal gaz ve faaliyet kesintileri dolayısıyla gözlenen düşüşlerin arkası sıra, şubatta üretim ve dış ticaret göstergelerinde benzeri hacim toparlanma olduğuna işaret etti.Firmaların kayıtlı iç ve dış etraf siparişleri ile geleceğe yönelik sipariş beklentilerine bakıldığında aut talebin etkili seyrini sürdürdüğü, iç talebin ise ayrımsız miktar gerilemekle alay malay beklentinin artma yönünde olduğu görülmektedir.” Özette, hareket gücü piyasasında müspet görünümün korunduğuna belen edilerek, cari işlemler dengesini enerji ithalatındaki kuvvetli seyrin ters etkilediği, hizmet gelirlerinin ise desteklediği dile getirildi. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, akan işler dengesinde erke fiyatlarından kaynaklanan risklerin yakından strateji edildiği vurgulanan özette, “Akan işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde temelli arkaç gelmesi, fiyat istikrarı üzere ehemmiyet arz etmektedir. Mal politikası duruşu, şişkinlik görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve para politikası ile hangi ölçüde taharri altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli tıpkısı yaklaşımla sürdürülebilir eşit istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir.” ifadeleri kullanıldı. Özette, para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara müteveccih riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edileceği belirtildi.Bu çerçevede Asamble, politika faizinin çakılı tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından izleme edilmekte ve bu dönemde bedel istikrarının sürdürülebilir tıpkı şekilde kurumsallaşması için TCMB’nin kül yöntem araçlarında mihman ve güçlendirilmiş liralaşmayı isteklendirme fail geniş kapsamlı ayrımsız yöntem çerçevesi gözden nakil süreci bitmeme etmektedir. Bu süreçte, politika araçlarının Türk Lirası mevduat gelişiminin desteklenmesi, Küşade Etraf İşlemleri (APİ) fonlamasının güvence yapısında Türk lirası cinsi varlıkların artırılması, mal takası (swap) miktarının aşamalı şekilde azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklanılacaktır. Bu çerçevede, Türk lirası likiditesinde ve dağılımında yaşanan gelişmelerin mevduat ve yüreklilik fiyatlamaları üzerindeki etkileri, döviz kurundaki gelişmelerin şişkinlik beklentileri üzerindeki gecikmeli etkileri, seviye korumalı tevdiat ürünlerine yönelik gelişmelerin kontra servet ikamesi, döviz piyasalarının derinliği ve istikrarı ve fiyat istikrarı üzerindeki etkileri çözümleme edilmekte ve zaruri siyasa tedbirleri oluşturulmaya devam edilmektedir.”
PPK özetinde, TCMB’nin karşılık istikrarı esas amacı doğrultusunda enflasyonda mihman düşüşe belen eden faal göstergeler oluşana ve ölçülü vadeli yüzdelik 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tamam araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya bitmeme edeceği aktarıldı.Özette, kurulun, denk istikrarının sağlanması üzere, yaşayan tıpkısı siyaset koordinasyonuyla eksiksiz paydaşları içeren totaliter benzeri heybetli siyasa bileşimi oluşturulmasını desteklediği dile getirilerek, kararların asetat, öngörülebilir ve selen odaklı aynı çerçevede alınmaya devam edileceği vurgulandı..
Share: