Memurun yeni yıldaki aşkın mesai, daraç içi yevmi ve ödence tutarları belirlendi

2022 yılı Merkezi Dümen Bütçe Kanunu Teklifi’nden derlenen bilgiye göre, ihtişam memurlarının 2 liralık 40 kuruş olan saat başı çok çalışma ücreti, eskimemiş yılda yüzdelik 12,5 artacak. Memurun fazla say ücreti gelecek sene 2,70 teklik olacak. Fazla emek ücreti yapılan işe, göreve ve faaliyet saatlerine bakarak ayrımlılık gösterecek. Buna göre özel tür personeliyle ön şoförleri ise saat başına 2,85 lira çok faaliyet takanak. 2022 yılı Merkezi Idare Bütçe Kanunu Teklifi’nden derlenen bilgiye bakarak, memurların saat başı çok mesai ücreti, yıpranmamış yılda yüzde 12,5 artacak. 2 lira 40 kuruş olan saat başı çok iş ücreti, 2 lira 70 kuruş namına uygulanacak. Bakanlıkların hususi soy müdürlüklerinde çalışan personele ve keyif şoförlerine ayda 90 saati, umumi müdürlüklerin şekil teşkilatlarında görevli şoförlere dahi 60 saati geçmemek amacıyla eskimemiş yılda 2,54 lira adına 2,85 lira aşkın mesai ücreti ödenecek. Kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve elan arka vahit yöneticileri, takip ihya başkanı, ilbay, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Defans Bakanlığı, Erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı, bilek komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Düzenlilik Komutanlığındaki kat başkanı ve elan dip birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve diyar uray başkanlarıyla, yanlarında çalışan personelin bile tekrar ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 2,85 lira çok himmet ücreti alacağı açıklandı. Bazı yöneticiler ve personelleri için uygulanacak aşkın faaliyet ücreti, aylık hep 450 saati geçmemek kaydıyla alınabilecek. Fazla mesailerin yüzde 12,5 artması hesaplaması 1 Karı 2022’den itibaren uygulamaya girecek, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere ilişkin yurtlarda fariza eden personelden gerçekleştirdikleri aşkın iş karşılığında kendilerine cevaz verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla kullanılmamış yılda 2,70 liralık mülhak çalışma ücreti ödemesi yapılacak. Mesleki ve maharet terbiye bölgesinde kayran düz meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve ustalık ortaöğretim kurumlarında fariza işleyen Milli Terbiye Bakanlığı idari personeline, yasalı emek saatinin bitiminden sonradan fiilen yaptıkları çok düzentileme üzere ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 6,45 liralık ödemede bulunulacak. Yolluk Kanunu layıkıyla verilecek ensiz içi gündelik ve tazminat tutarları dahi belirlendi. Kullanılmamış yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek sınırlı içi yevmi tutarı 80,50 liradan 100 liraya çıkacak. Esas Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Erkânıharbiyeiumumiye Başkanı, milletvekilleri, bilek komutanları, Uyanık Umumi Komutanı, Kenar Düzenlilik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Kült İşleri ve Yükseköğretim Oturmuş başkanlarının mahdut içi gündeliği da 73,50 liradan 92 liraya yükselecek. Mikro içi yevmiye tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha efdal kadrolarda kâin memurin üzere 80 liraya çıkma. Eskimemiş alınan ve ev ayında yürürlüğe girecek karara göre en madun kademedeki memura ise 62 teklik ödenecek.