Mehmet Muş: Devletimiz tekmil imkanlarıyla afetzedelerin yanı sıra

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 34. Aut Iktisadi İlişkiler Kurulu (DEİK) Yalınç Mali Genel Yerleşmiş’nun kapanış oturumuna katılarak tıpkı danışma gerçekleştirdi. Muş, hem pandemi koşulları hem tecim savaşları hem de özellikle Avrupa ve ÇAKER’de keder verici boyutlara vasıl köklü içe kapanma eğilimleri ve lehçe jeopolitik gelişmelerin, son dönemde “ticaret diplomasisini” çetrefilli hale getirdiğine belen ederek, şunları kaydetti: Mehmet Muş: Devletimiz birlik imkanlarıyla afetzedelerin beraberinde
“bununla birlikte 2021 yılı itibarıyla küresel ekonominin tozu ve toprağı üstünden atıyor olmasının işaretlerini görmeye başladığımızın altını yemek istiyorum. 2020 yılında toptan ekonomide yaşanan ızdırap daralma sonrası ortaya konan genişleyici mal ve maliye politikalarının birlikte katkısıyla 2020 yılının ikinci yarısından itibaren dünya genelinde hareketli aynı toparlanmaya tanık oluyoruz. Artan aşılama faaliyetleri ve atiklik kazanan teşvik paketleri neticesinde bu yıl, Türkiye’nin önde gelen ticari ve iktisadi ortaklarından MEMLUK ve İngiltere’nin yüzde 7, Euro Bölgesi’nin ise yüze 4,6 büyümesi beklenmektedir. Ülkemizin ihracat potansiyeli üzere az çok müspet bu işaretlere karşın IMF’nin temmuz raporunda vurgulandığı üzere, telkih performanslarına sınırlanmış namına maatteessüf ülkelerin hesaplı göstergeleri arasındaki makasın açıldığını gözlemliyoruz.Ülkemizin 2020 yılının ikinci yarısında yakaladığı büyüme ivmesi güçlenerek devam etmektedir. 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 20, 2021 geneli bakımından ise gizil nema oranımızın üzerine çıkarak yüzde 6’lar seviyesinde tıpkı ekonomik büyümeyi hedefliyoruz ancak bu tahaccüm tahminlerinin artarak fevk cepheli rötuşlu edildiğini de izah etmek isterim. Bu sadece bizim tahminlerimiz üstelik değil, son günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye’nin nema tahminini yukarı cepheli yaptığı revizelerde ortaya çıkmakta. Üretim, envestisman, dış satım ve istihdama yönelik göstergeler dahi bu müspet tahminleri desteklemektedir. Dalan Bankamızın geçtiğimiz kamer yayımladığı asıl ittifak çekinmezlik endeksi de Türk iş insanlarının ihracat ve yatırım üstüne mütezayit kararlılığını doğrular niteliktedir. Mezkûr endeks, 2021 yılı Temmuz ayı bakımından kısaca 115 benek seviyesine ulaşarak özel sektörün istihsal ve yatırım beklentilerinin serencam derece artı ve azimli kuzuluk geldiğini bel etmektedir.” Icra Vekili Muş, dış ticarette yaşanan gelişmelere birlikte değindi. Türkiye’nin, uyguladığı ihracata dayalı tahaccüm stratejisi ile küresel derece zincirleri içerisinde kendine sağlam aynı düzlük edindiğini belirten Muş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu doğrultuda tığ, otomobilden kozmetiğe, insansız hava aracından televizyona metanetli çokça üründe arsıulusal anlamda rekabetçi bir hüviyet kazanan ihracat profilimizi çağın gereklerine akıllıca şekilde imar etmek niyetindeyiz.Bizim niyetimiz, global salgınla gelişigüzel şiddetlenen himayecilik eğilimlerine karşın toptan sunu zincirlerinden artık hisse düzlük, rekabetçi bir dünyalık ve bakım ihracatı kompozisyonu oluşturmaktır. Bu uyanıklık doğrultusunda ihracatın, iktisadi büyümemizin lokomotifi olmaya bitmeme ederek 2021 yılının evvel yarısında ateş parçası tıpkısı başarım sergilemesi, bizi henüz da motivasyon etmektedir. Hepinizin bildiği üzere, hakeza kaotik bire bir dönemde ihracatımızı, 2021 yılının önce 7 ayı itibarıyla geçtiğimiz yıla göre yüzdelik 35 artışla 121,4 milyar dolar seviyesine taşıdık. Akıbet 12 aylık dış satım değerimiz ise 201,5 bilyon dolara ulaşarak yeni bir Cumhuriyet Altını tarihi rekoruna imza atmıştır. Temmuzda yıllık bazda ilk defa 200 milyar dolar sınırını aşan ihracat, acun mal ihracatındaki payını da bu yıl ilk defa yüzde 1’in üzerine taşımıştır.” Muş, ihracatın kazandığı bu ivmenin, dış ticaretin yapısında üstelik berenarı olumlu niteliksel gelişmelere bel ettiğini söyledi. Karı-Temmuz 2021 döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranının, sabık yılın aynı dönemine nazaran 5,6 puan artarak yüzde 82,7’ye yükseldiğini hatırlatan Muş, “Dış ticaret açığımız, tıpkısı dönemde yüzdelik 5 azalış ile 25 bilyon 500 milyon dolara gerilemiştir.Mehmet Muş, global ekonomideki dalgalanmalar ve değişimlerin, yanında dünya genelinde tıpkı kazançlı dönüşümü getirdiğini, Türkiye’nin bu süreçten maksimal şekilde faydalanması gerektiğini söyledi. Muş, dönüşen dünyada Türkiye’nin; hep hasılası 25 trilyon doları aşan Avrupa, Haliç ve Rusya pazarlarıyla kurduğu örgensel büyü, nitelikli beşeri anamal havuzu, tendürüst ve cıvıl cıvıl hisse senedi gücü, hareketli ve tecrübeli iş çevreleri, enfrastrüktür yatırımları ve amme motivasyon enstrümanlarıyla yeni aksiyon ve yatırım modelleri amacıyla yeryüzü efdal gizil vadeden pazarlardan biri konumunda olduğunu kaydetti. Tecim Bakanı Muş, gelişim insanlarının Avrupa ile kurduğu doğru konuşu ve ticari bağları güçlendirmek ve çeşitlendirmek namına çalışmalara devam ettiklerini bildirdi. Toptan ekonomide yaşanmakta olan belirsizlikler ile arsıulusal ticarette tehlikesiz liman arayışlarının, Türkiye-AKARSU hisse senedi birliğinin çokça elan encam düzeyde geliştirilmesini zorunlu kıldığına işaret fail Muş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu doğrultuda yeryüzü iri ticaret ortağımız SUTAŞ ile Gümrük Birliği’ni güncelleme ve kurumsal birlikteliğimizi perçinleme hedefiyle temaslarımızı sürat kesmeden sürdürüyoruz.Tabii bu evolüsyon, bizim amacıyla tam değil. İş konseyi başkanlarımız, hareket çevrelerimiz ve hür teşebbüs kuruluşlarımızla gelişigüzel Gümrük Birliği’nin güncellenmesi üzere rastgele cepheden baskımızı sürdürmeliyiz. Bu noktada önemle tabir etmeliyim kim, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine SU üyesi ülkelerin hareket çevrelerinin dahi etkili tıpkısı destek verdiğine şahit oluyoruz. Almanya, Fransa, Romanya, Slovenya ve Hırvatistan ile yakın zamanda JETCO toplantıları gerçekleştirme niyetindeyiz. İhracatımızın üçte ikisini, uzaklığı ortalama 2 bin kilometreye büyüklüğünde olan ülkelere yapıyoruz. Fakat, 84 trilyon 500 milyar dolar büyüklüğe sahip, dünya ekonomisindeki payı yüzdelik 64 olan, ülkemize uzak 17 ülkenin 8 trilyon 200 bilyon dolar değerindeki ithalatından yalnızca yüzdelik 0,26 pay alabilmekteyiz. Irak yerine adlandırdığımız coğrafyaları yakınlaştırmak, bu coğrafyaların ticari ve konuşu manada sundukları potansiyeli değerlendirebilmek adına Uzak Ülkelere İhracatımızın Artırılması Stratejisi’ni hazırlıyoruz. Mahsus aynı noktaya geldiğinde bunun istişaresini hisse senedi dünyamızla yapacağız. Sayı Farkı mesafesi 8 bin 650 kilometre olan 17 ülkeye ihracatımızı yaklaşık 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz.” Mehmet Muş, ihracatı çoğaltmak, sanayinin rekabetçiliğini yükseltmek ve Türkiye’ye ecnebi sermaye almak üzere mal ticaretinin beraberinde hizmetler, yatırımlar ve kamu alımlarını içeren yeni nesil Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) kurguladıklarını bildirdi.Öte yandan Latin Amerika’bile, Peru, Ekvator, Kolombiya ve Meksika’nın beraberinde MERCOSUR ülkeleriyle STA imkanlarını araştırıyoruz. Başka yandan, ÇAKER ve Çin’le mevcut aksiyon birliklerini yetiştirmek ve eskimemiş teşrikimesai alanları görüntülemek namına çalışmalarımız sürüyor. Doğu Asya’dan Latin Amerika’ya, Balkanlardan Kumluk Altı’na, Mutedil Asya’dan Pasifik ülkelerine mütehammil çokça ülke ile KEK toplantılarımızı düzenli adına gerçekleştirmeye devam ediyoruz.” Vekil Muş, konuşmasının sonunda, sonuç günlerde yaşanan tabii afetlere dahi değinerek şöyle konuştu: “Devletimizin cümle imkanlarıyla afetzedelerin birlikte olduğunu ve olmaya devam edeceğini buradan benzeri yol elan terennüm etmek istiyorum. Facia bölgelerindeki esnaf ve hisse senedi insanlarımıza imkanlar mukabilinde temas soy desteği sağlayacağız. Bu miftah ile bundan tüm 22 yıl geçmiş bugün, yani 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza de koskocaman Allah’tan yağmur diliyorum.”.