Mehmet Muş: 2050 yılında yüzdelik 90 tarh azaltımı hedefleniyor

Tecim Bakanı Mehmet Muş, 7. Arsıulusal İzmir İş Günleri’nde “Ticaret ve Geri Hizmet Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Uyuşma” başlığı altında devir içi gerçekleştirilen açım programına katıldı. İklim değişikliğinin yaygınlaştığı, yoğunlaştığı ve hızlandığına işaret eden Muş, cuşiş, coşku, hâkim, kuraklık kadar felaketlerin özellikle akıbet yıllarda artarak insanoğlunu bundan sonra gözdağı boy bos ağıl geldiğini vurguladı. Muş, koronavirüs ve iklim değişikliğiyle mücadelenin dünyada sürdürülebilirliği ön plana çıkardığını anlatım ederek, “Bu noktada, cümle acun ekonomileri nezdinde sürdürülebilirlik, yeşil transformasyon ve döngüsel ekonomi kavramları öne çıkmakta, KEZ vasıtasıyla açıklanan Yeşil Mutabakat Stratejisi birlikte öncü ve kapsamlı tıpkı vesika kendisine değerlendirilmektedir. Bu sebepledir kim bu yılki temamızı Tecim ve Geri Hizmet Ekseninde Döngüsel Iktisat ve Yeşil Uyuşma yerine belirlemiş bulunmaktayız.” değerlendirmesinde bulundu. AKARSU’nin 11 Mabeyin 2019’da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050’da abuhava-etkisiz geçmiş ana kara olma hedefini ortaya koyduğunun altını çizen Muş, “AB, bu hedefe duyulmak üzere yeni bire bir büyüme stratejisi benimsemekte ve sanayiden finansmana, enerjiden ulaştırmaya uzanan tıpkısı paradigma alanda politikalarını iklim değişikliği ekseninde baştan şekillendirmektedir.Muş, DENIZ’nin başta sınırda karbon düzenlemesi gelmek üzere, tamam siyasa alanlarında yeşil, köken-deli dolu, ayrıntılı ve sürdürülebilir tıpkısı ekonomiye geçiş amacıyla kararlı ve doğru tebeddülat yaptığına meni ederek, yeşil inkılap hedeflerinin, uluslararası toplum gözetiminde domino etkisi yarattığını ve toptan ticaretin tamam önde gelen aktörlerini analog takip ve hedefler açıklamaya motivasyon ettiğini belirtti. Muş, iklim değişikliği ile savaşım politikalarının odağında meydan düzlük rüçhan alanlar arasında ulaşımın geldiğine işaret ederek, lüzumlu arsıulusal ticaretin yüksek hacmi gerekse üstelik kül dünyada artan hareketlilikle ulaştırma sektöründen kaynaklanan emisyonların küresel sera gazı salınımı içerisindeki payının her an arttığını söyledi. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Avrupa ser gazı salınımlarının dörtte birini oluşturan eriştirme sektöründe 2050 yılı itibarıyla yüzdelik 90 tarh azaltımı hedeflendiğinin altını çizen Muş, bu erek doğrultusunda yağız yolu taşımacılığının, demir hat ve su yolları üzere daha sürdürülebilir ve yer dostu erişim biçimlerine kaydırılmasının gündemde olduğunu vurguladı.Avrupa Yeşil Mutabakatı ekseninde, yeşil dönüşümün medar noktalarından birisi adına döngüsel tutum kavramının ortaya çıktığını tamlayan Muş, “Günümüzde ürünlerin üretimi, kullanılması ve atılması süreçlerini havi doğrusal iktisat modeline dayanan istihsal-istihlak yapısının, yerini giderek döngüsel tutum modeline bıraktığını görüyoruz. Sonunda dünyada, atığın köylü dönüştürülerek yeniden değerlendirildiği, töz verimliliğinin realizasyon edildiği ve kaba husus maliyetinin azaltıldığı, sürdürülebilir ve yenilikçilik hepten aynı sistem kasılma ediliyor. Bu yaklaşım ile tıpkı yandan gereç ve kaynakların kullanımları sonrasında işaret döngüsüne ferasetsiz kazandırılması tarafından ürünün değeri korunmakta, sair yandan atılmış miktarı minimum seviyede tutulmaktadır.” diyerek konuştu. Yeşil dönüşümün global gündemin merkezine yerleştiği hakeza benzeri ortamda, başta DENIZ oluşmak için, dünyadaki eğilimleri makul okuyarak, neva sağlamak için gecikmeden çalışmalar başlattıklarına meni eden Muş, şunları kaydetti: “Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın açıklanmasının çabucacık arkası sıra, SU vasıtasıyla atılacak adımların uluslararası ticarette ve KEZ’ye ihracatımızda oyunun kurallarını değiştirecek yapıda olduğunu öngörerek, ülkemizde atılabilecek adımları yakalamak üzere, Bakanlığımız eş güdümünde ilgilendiren tamam kurumların katılımıyla, icra vekili yardımcıları düzeyinde benzeri çalışma grubu kurduk.Bu çerçevede, düzentileme grubumuzun evvel çıktısı namına Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na ait 2021/15 Çevrilmiş Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 16 Orak Ayı 2021 günlü Resmi Gazete’bile yayınlandı. Söz Konusu tamim ile imdi Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmelerin takibine ve eylem planımızın hayata geçirilmesine ilgilendiren çalışmalarımızı haddinden fazla elan aktif ve dizgeli tıpkısı şekilde yürüteceğimize inanıyorum.”.