Mehmed Zahid Kotku hocaefendi anılıyor

Teferruatlı yıllar vaaz verdiği İskender Vakur Camii ’nde bir nice kesimden on binlerce insanı irşad eden Zahid Kotku Hazretleri, bağlanmış türde dayanıklı çokça nişane bırakırken yetiştirdiği insanlarla öne imdi. Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan başta başlamak amacıyla, siyaset camiasından benzeri çokça isme hocalık özne,  Faik aktöre ve faziletiyle hatırlanan Mehmet Zahid Kotku Hazretleri, 13 Teşrinisani 1980 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşmuştu. Birçok alandaki hizmetleri neticesinde ‘Bâtın Üniversite ’ olarak aşina Kotku Hazretleri, vefatının 41. yıldönümünde rahmetle anılıyor. Ömrünü İslam yolunda harcayarak vefat fail Mehmed Zahid Kotku hocaefendi, 1897 yılında Bursa ’dahi doğdu. İlkokulu Bursa Oruçbey İbtidâîsi ’nde okudu. Ortaöğretimi Maksem İdâdîsi ve Bursa Sanâyi-i Nefîse Mektebi ’nde gören Hocaefendi, o sıralarda başlayan Birinci Dünya Sahih nedeniyle on sekiz yaşında askere gitti. Uzun zaman askerlik yaptığından ekolojik ortam ağır sıklet eyyam ve hastalıklar yaşadı. Ordunun Suriye ’den çekilmesiyle alay malay print üstelik olsa İstanbul`a döndü. İstanbul ’bile yazıcı namına askerliğine bitmeme etti. Askeriye cihetiyle İstanbul`dahi kaldığı zamanlarda dini toplantılara, özel derslere ve camilerdeki vaazlara devam etti. Hocaefendi, daha sonra tıpkı dönme Bursa ’de önder-hatiplik yapsa da İstanbul ’a döndü ve vefatına kadar “bâtın üniversitesi”nde sayısız öğrenci yetiştirdi. Mehmet Zahid Kotku, koca eğitimini ana almış, kendini fertlerin bağırsak dünyalarının zenginleştirilmesine adamıştı. Görev yaptığı camilerde rastgele ahzüita ikindi namazının ardından Râmûzü ’l-eḥâdîs̱ dersleri vermiş, cuma namazı vaazları ve kebir günlerdeki konuşmaları birlikte hususi sohbetleriyle dahi halkı eğitmeye çalışmıştır. Öğüt ve sohbetlerinde dinî konuların yanı sıra ülkenin kazançlı, siyasi, kültürel ve içtimai problemleriyle ilişkin görüşlerini dahi rapor etmiş, bu tavrıyla özellikle üniversite öğrencileri üstünde hareketli olmuştur. Eğitim Bilimi ve yardımlaşma gayeli ara sıra vakıflar onun tavsiyesi konusunda kurulmuş, antrparantez birçok hayır kurumunun tesisine dil olmuştur. (Mehmed Zahid Kotku’nun Süleymaniye camii haziresindeki kabri) Hayatının sonuç yıllarını rahatsızlıklarla geçiren Kotku Hoca, ızdırap ağrısı olmasına karşın sohbetlerine bitmeme etti. 1979 yılının yazında uzunca tıpkısı müddet kalmak amacıyla gittiği Hicaz`dan 1980 senesinin Şubat ’ında ciddi sökel kendisine döndü. Dönüşünden bire bir kamer bilahare ameliyat edildi ve yavaş yavaş düzeldi. Anca ki dokunaklı tutkun dönüp faaliyetler olduğu 1980 senesinin Ramazan orucunu aksatmadan tuttu. Teravih Namazı namazını hatimle kılan Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi, sohbetlerini birlikte bırakmadı. Bire Bir sene, hac vazifesini hesabına yayımlamak amacıyla mübarek topraklara gitti. Fakat hastalığı tekrarladı ve hac vazifesini güçlükle tamamladı. Peygamberimiz ’in (s.a.s.) kabrini musahabe ettikten sonradan Kasım 1980`üstelik korkulu züğürt adına İstanbul`a döndü ve bire bir hafta bilahare 13 Son Teşrin 1980 Perşembe haset öğleye mümasil irtihal etti.  
Share: