Mecburi Deprem Sigortası azami garanti tutarı 320 bin TL oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Aranjman ve Fal Kurumu’nun (SEDDK) Zorunlu Yer Sarsıntısı Sigortası Tarife ve Istek Tebliği’nde Uymazlık Yapılmasına Dayalı Tebliği, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, Tebliğin 2’nci maddesinin bir numara fıkrasının sonuç hepsi, “Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı herhangi bir halükarda risk grubuna bakarak birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL ’den birkaç olanaksız.” şeklinde değiştirilerek, söz konusu tutarlar artırıldı. Ayrımsız Tebliğin 3’üncü maddesinde yapılan fark ile Mecburi Sarsıntı Sigortası kapsamında, benzeri mesken amacıyla verilebilecek maksimum inanca tutarı 268 bin TL’den 320 bin TL’ye yükseltildi. Tebliğin 4’üncü maddesinin bir numara fıkrasındaki değişiklikte ise sigorta bedelinin tespitinde makbul sigorta bedeli yerine temel metrekare tutarı üstelik betonarme bina tarzı için 1.508 TL, diğerleri amacıyla 1.040 TL olarak belirlendi. Bu bedeller, esbak tebliğde sırasıyla 1.268 lira ve 874 TL düzeyinde bulunuyordu. bahis konusu Bildiri’de prim indirimini düzenleyen geçici 2’nci maddesinin bir numara fıkrasında düz kayran sigorta sözleşmelerinin inanca kafa tarihi 1 Familya 2021-31 Ara 2022 namına değiştirildi. Öte yandan, aynı Tebliğe teminatı düzenleyen geçici husus eklenerek, “Bu maddeyi kurma fail Tebliğin yayımı tarihinden ilk akdedilen ve garanti saksı tarihi 1 Ev 2022 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişik seçkin işlem yapılmaksızın bu Deklerasyon kapsamındaki teminatlara tabidir.” denildi. Tebliğin 12’nci maddesinde yapılan fark ile Tebliğin hükümlerinin yürütülmesi, Sigortacılık ve Özel Tekaütlük Aranjman ve Bakı Kurumu Başkanına verildi. söz konusu Tebliğin, garanti kafa tarihini ve hükümlerini icra yetkisini düzenleyen maddeleri bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, sair maddeleri ise 1 Ocak 2022’de yürürlüğe konulacak.