MEB’den yaz okullarıyla ait izah

2021-2022 terbiye tedris yılı yaz dönemi Terviç ve Yetiştirme Kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 terbiye ve tedrisat yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişik kılavuz kaptan hazırlandı. Kılavuza bakarak açılması planlanan yaz dönemi Tutma ve Yetiştirme Kursları ile yaz okulları referans süreci, e-ağırşak modülü üzerinden 6-23 Haziran tarihleri beyninde tamamlanacak. Buna bakarak, Kurs merkezi başvurularının alınması ve iklim/kaza millî yetişek müdürlüklerince onaylanması. 6-10 Haziran’da; öğretmen başvurularının alınması, ücretli öğretmen başvurularının iklim/kaza ulusal eğitim müdürlüklerince onaylanması, 11-14 Haziran’da; mektepli başvuruları ise 15-18 Haziran’da gerçekleştirilecek. Millî Eğitim Bilimi Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişik yaptığı açıklamada yaz döneminde açılacak tutma ve yetiştirme kursları kapsamında 8’inci sınıf öğrencileri amacıyla Türki, ilköğrenim hesap, bilgelik bilimleri, T.C.Vekil Özer, 12 ve çıkışlı öğrenciler üzere ise şu derslerden kurs açılacağını söyledi: “Türk dili ve edebiyatı, hesap, hikmet, kimya, dirim bilimi, ruz, coğrafya, T.C. devrim tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve aktöre bilgisi, yabancı vesile, felsefe, ruhsal, toplum bilimi, mantık.” Yaz döneminde sübvansiyon ve yetiştirme kurslarının 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri ortada açılacağını kaydeden Özer, “Sarıklı ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde kayran kayran seviyelerine uygun meslek türlerinde yaz dönemi Sübvansiyon ve Yetiştirme Kurslarına başvuru yapıp katılabilecek.” diye konuştu. Yaz okulları Vekil Özer, şu açıklamalarda bulundu: “Yaz okulları asıl terbiye düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik; ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden olacak. Öğrencilerimiz tutma ve yetiştirme kursları ve yaz okulları üzere 15-18 Haziran tarihleri beyninde başvuruları e-ağırşak modülü üzerinden yapabilecek. Yaz okulu kapsamında açılacak kurslar 4.Sınıf (yegâne grup), 7-8. sınıf (yegâne grup), 9-10. Derslik (yegâne ekip) 11-12. sınıf (tek takım) şeklinde oluşturulan derslik seviyelerinde oluşturulacak. Öğrencilerin hesap okuryazarlığını pekiştirmek, matematiği sevdirerek günce hayat becerileriyle ilişkilendirilmesini nail olmak üzere başlattığımız ‘Matematik Seferberliği’ kapsamında aritmetik dersinden; yabancı araç öğretiminde müzakere ve enerjik bildirişim becerilerinin geliştirilmesi için İngilizce dersinden hazırlanacak aktiflik kâmilen söve programları doğrultusunda yaz okulları haftada 12 saat, toplamda 48 saat namına uygulanacak. Yaz okulları, 4 Orak Ayı-28 Ağustos tarihleri ortada öğretmen ve mektepli başvurularının yoğunluğuna göre ekol idarelerince belirlenen tarihler ortada açılacak. Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine makul okul türlerinde yaz okullarına katılabilecek. Yaz okullarında görevlendirilen öğretmenler, 28-30 Haziran tarihleri ortada ÖBA üzerinden yapılacak 2 günce tıpkı eğitime alınacak. “
.
Share: