MEBBİS referans ekranı ve şartları 2022: Eksper muallimlik ve başmuallimlik başvurusu bittabi yapılır?

Ulusal Eğitim Bilimi Bakanlığı yoluyla (MEB) Türkiye’birlikte ilk kez düzenlenecek bilirkişi ve başöğretmenlik eğitim bilimi programı için başvurular, 1 Haziran 2022 Çarşamba haset itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgelik İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden yapılacak müracaat işlemleri, 10 Haziran 2022 tarihine kadar bitmeme edecek. Ehlivukuf ve başöğretmenlik eğitim programına başvurmak talip öğretmenler, müracaat şartları hakkında bilgi ahzetmek için tetkikat yapıyor. Eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları illerde oluşturulan memleket kıymetlendirme komisyonu marifetiyle 01-13 Haziran 2022 tarihleri beyninde değerlendirilecek. Tamam 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu şüphesiz yapılır, müracaat şartları neler? Ehlihibre öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi antlaşma? İşte 2022 MEBBİS Bilirkişi muallimlik ve başöğretmenlik referans ekranı… Bilirkişi Öğretmenlik ve başöğretmenlik terbiye programı başvuru detayları için Milli Eğitim Bakanlığı yoluyla izah yapıldı. Açıklamada eğitimlerin 18 Orak Ayı’da başlayacağı duyuruldu. “Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı”na ilgilendiren takvime göre; Uzman muallimlik eğitimleri 18 Orak Ayı-5 Ilkgüz, Başöğretmenlik eğitimleri de 18 Orak Ayı-19 Eylül beyninde gerçekleştirilecek. Yetişek programının başvuruları, 01-10 Haziran 2022 tarihleri beyninde alınacak. Bakanlığa vabeste şeklî yetişek kurumlarında görev işleyen öğretmenler/bilirkişi öğretmenler, yetişek programına MEBBİS üzerinden başvuruda bulunacaklardır.Başvuruların sırasıyla; ekol/hava müdürlüğü, kaymakamlık ulusal eğitim müdürlüğü ve el kıymetlendirme komisyonunca aksaklığa etmen olamayacak şekilde değerlendirilip onaylanması gerekmektedir. 19 Teşrinisani 2022 tarihinde yapılacak Muallimlik Kariyer Basamakları Sınavı amacıyla başvurular, 26 Ilkgüz-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Çatlak 2022 tarihinde duyurulacak. Sertifika almaya adalet kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya dahi başmuallim unvanı düz öğretmenler, 15 Eş 2023 tarihinden itibaren bahis konusu unvanlar için öngörülen terbiye tedrisat tazminatından yararlanabilecek. Uzman Öğretmenlik Terbiye Programı’na mukayyet sınava referans tarihinin akıbet günü olan 03 Ekim 2022 tarihi bakımından arz bir iki 10 sene hizmeti mevcut öğretmenler; Başmuallimlik Eğitim Programı’na ise mukayyet sınava referans tarihinin sonuç haset olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıyla ehlivukuf öğretmenlikte yeryüzü bir iki 10 yıl hizmeti bulunan eksper öğretmenler başvuruda başvurabilecek.Milli Terbiye Bakanlığına sınırlanmış resmi eğitim kurumları ve hususi talim kurumlarında fariza fail sarıklı/bilirkişi öğretmenlerden eksper öğretmen/başmuallim unvanı üzere başvuruda bulunacakların mesleki hareket çalışmalarını tamamlayabilmeleri üzere üç düzentileme alanından sunu birkaç ikisinden birer düzentileme yapmaları gerekecek..
Share: