MEB görevden ayrılma işlemleri 2021: İlişik kesme şüphesiz yapılır?

İsteğe sınırlı namına ülke içi tayin başvurusunda kâin öğretmenler, 8-14 Orak Ayı tarihleri arasında zaruri işlemlerini gerçekleştirdi. İl içi tayin referans sonuçları geçtiğimiz günlerde Milli Yetişek Müdürlükleri marifetiyle açıklandı. Nasıp sonuçlarını öğrenen öğretmenler görevden metrukiyet işlemlerine dayalı detayları araştırmaya başladı. Peki, İl içi görevden terk işlemleri ne devir yapılacak? 2021 sarıklı yer içi ilgili kesme bittabi yapılır? İşte teferruat… Tayin sonuçlarına bakarak tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi bakımından görevden infirak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kararnameniz okula ati (memleket yahut kaymakamlık milli eğitim müdürlüğünden aracısız alınabilir.) – Ayrıldığınız okul görevden tecezzi yazınızı yazacak. – Ayrıldığınız ekol 4 skor Personel Aktarım Bildirimi düzenleyecek: a) Ehlivukuf öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız. b) Personel Aktarım Bildirimlerini ayrıldığınız Ekol Müdürü, Milli Eğitim Bilimi Müdürlüğünden bire bir çıkışlı ve Dünyalık Müdürlüğünden bire bir yetkili imzalayıp mühürleyecek. c) Personel Aktarım Bildirimlerinden birer misal ayrıldığınız ekol müdürlüğüne, Milli Eğitim Bilimi Müdürlüğüne, Dünyalık Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız meslek müdürlüğüne teslim edilecek. Ayrıldığınız ekol müdürü isterse kişisel dosyanızı bir kayırıcı yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız meslek müdürlüğüne geçmek için size tasdik edebilir. Evet da 15 aktarılma içre göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü örtmek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Kişisel Dosya İsteme Yazısı yazması yiyecek değildir. Yolluklarınızı ayrıldığınız okuldan almayı yeğleme edin. Bildiğim kadarıyla ve değişmediyse, yolluğunuzu ayrıldığınız okuldan alırsanız acilen ödeme yapılıyormuş, göreve başlayacağınız okuldan kabul etmek isterseniz ödeneği farklı olduğundan bedel istenmesi gerekiyormuş ve rötar yaşanabiliyormuş. – Ayrıldığınız okulun sadık olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne anbean sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız. – Yıpranmamış okulunuzdan aylık hesabı üzere hikmet alarak ilişik şubeden hesap açım işlemlerini yaptırın. – Personel Nakil Bildiriminin benzeri nüshası ve size tasdik edildiyse ferdî dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın. – Göreve başladığınız okulun mecbur olduğu Milli Terbiye Müdürlüğüne her an sgk ve seslenme girişinizi yaptırmayı unutmayınız. 1. Ekol müdürlüğü aracılığıyla yolluklu yahut yolluksuz hazırlanan yukarıda mukayyet evrakları alır. (Ayrılma Yazısı dış) 2. Personel Nakil Bildirimlerini ofis müdürü ve kaymakamlık milli terbiye müdürüne götürerek imza ve damga işlemlerini tamamlar. 3. Personel Nakil Bildirimlerini imzalama işlemi için malmüdürlüğüne götürür. 4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bindi Hizmetleri bölümünde SGK-KBS çıkış belgesi işlemini yapar. 5. Destek Hizmetleri Büro Müdürlüğüne 2 adet personel aktarım bildirimi, 2 sayı kararname, harcırah varsa 2 adet yolluk bildirimi ve 2 sayı ev tebligat formu doğrudan doğrulama edilir. 6. Tayin bölümünde 1 skor personel aktarım bildirimi ve 1 skor kararname ile MEBBİS ve HİTAP çıkış belgesi işlemini yapar. Evraklar koca bölümüne doğrudan konfirmasyon edilir.
Share: