MEB, 81 ile ‘Kullanılabilecek Pedagojik Materyaller’ konulu abece gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Umumi Müdürlüğü, 81 diyar milli yetişek müdürlüğüne ‘Kullanılabilecek Pedagojik Materyaller’ konulu resmi alfabe gönderdi. Bakanlığa merbut okullarda okutulacak ibret kitapları ile farklı eğitim bilimi araçlarının, Tedris ve Incelik Kurulu yoluyla kabul edilerek ‘Tebliğler Dergisi’nde yayımlandığı hatırlatıldı. ‘Milli Yetişek Bakanlığı Ibret Kitapları ve Terbiye Araçları Yönetmeliği’nin ‘Öğrencilere Aldırılmayacak Kitaplar’ başlıklı 37’nci maddesinde, “Bakanlık tarafından belirlenmeyen öğüt kitapları ile okutulacak ayrıksı eğitim bilimi araçları öğrencilere aldırılamaz” denildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: “bahis konusu bap hükmüne ve henüz başlangıçta yapılan uyarılara karşın Bakanlığımıza vasıl dönütlerden okullarımızda koruyucu materyallerin (öğrenci çalışma kitabı, sarıklı ve öğrencilere soy ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki herhangi bir makule öğüt araçları) sınıf içerisinde kullanıldığı, bu materyallerden vecibe verildiği ve dolayısıyla velilerin birlikte eğitim bilimi materyallerini almaya tutkun kaldıkları anlaşılmaktadır. Öğrenme-tedris süreçlerinde akıllıca eğitimsel malzeme kullanımı; öğrencilerin bilgileri hatırlaması, pekiştirmesi, öğrenmelerinin kolaylaşması ve zenginleşmesi, derse katılımlarının artması açısından şanlı katkılar sunmaktadır. Bu nedenle, sarıklı ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitaplarının yanında öğrenme-tedris sürecine korumak için birbirinden değişik pedagojik özellikleri ile amaçları olan ve yazımız eki listede detayları mevcut havari kaynaklar Bakanlığımız tarafından yayımlanıp kullanıcıların erişimine açılmaktadır. Bakanlığımızca hoca ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan öğüt kitapları ve ekleme listede düz kayran havari kaynakların dışındaki özge materyallerin; okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına cevaz verilmemesi ve velilere maddesel kalın oluşturacak uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. Bu kapsamda hoşgörülü ve öğretmenlerimizin konu karşı bilgilendirilmeleri hususunda gereğini kâm ederim.”
   
Share: