Matematik dersinde yıpranmamış düzenlemelere gidiliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); Türki, yabancı vesile ve aritmetik dersinde temelli öğrenmeyi pekiştirmek amacıyla bir nice yeniliği hayata geçiriyor. Bu kapsamda müfredatta teferruatlı ders saatleri verilmesine karşın öğrencilere yabancı dilde okuma, irfan, dinleme ve yemeni başlamak amacıyla 4 esas becerinin öğretilmesi konusundaki eksikliklerin giderilerek yıpranmamış tedrisat tekniklerinin geliştirilmesi ve bu derse eskimemiş dinamikler kazandırmak amacıyla çalışmalara başlandı. Benzer şekilde Türkçenin öğretimi ve okuma kültürünün geliştirilmesi konusunda birlikte bakir çalışmalar cevvaliyet kazandı. Bakanlık, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ni tamamlarken, bunun devamında kütüphanelerde yürütülecek etkinliklerle öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması ve lügat dağarcıklarının geliştirilmesi üzerine bile planlamalarını tamamladı. Bakanlık bu iki dersin yanı sıra matematik derslerini dahi sevinçli ağıl getirecek ve öğrenmeyi kolaylaştıracak yıpranmamış benzeri proje hazırlığında serencam aşamaya geldi. TÜBİTAK ve üniversiteler ile ortak yürütülecek projede matematiğin abstre tıpkı öğüt olmaktan çıkarılması ve günlük hayat becerilerine uyarlanarak kalımlı ve bayıla bayıla öğrenilmenin sağlanması amaçlanıyor. Milli Eğitim Bilimi Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişik yaptığı kıymetlendirme yaparak şunları söyledi: “Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. Yeni yaklaşımla öğrencilerimizin matematiği bayıla bayıla öğrenmelerini ve hayat uyarlamalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, projelerini geliştirecek, alacakları köylü dönütlerle projeyi sürekli geliştirecek ve böylecene sonsuz bire bir öğrenme sağlanacak. Bizim aritmetik dersindeki yaklaşımımız, öğrencileri abstre bilgelik yığınından kurtarıp o bilgileri hayatta kılgı şeylere dönüştürerek mihman öğrenmelerini nail olmak. 21. asır becerileri denildiğinde birlikte kastedilen budur. Yani hikmet havuzunda boğulmadan öğrencilerimize bilgelik okuryazarlığını öğreterek bundan sonra üretmelerini bulmak istiyoruz. Matematik sadece yetenekli öğrencilerin üstesinden gelebileceği it canlı tıpkı ibret olmaktan çıksın, bilcümle öğrencilerin keyifle, günce yaşamla bağdaştırılabildikleri sevinçli ayrımsız ibret olsun istiyoruz.” Vekil Özer, aritmetik seferberliği kapsamında TÜBİTAK ve üniversiteler ile ortak icraat yürüteceklerini belirterek, TÜBİTAK ile iş birliği protokolünde akıbet aşamaya geldiklerini, UNICEF’le de eskimemiş tıpkısı proje için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Share: