MASAK FETÖ’nün esmer parasına geçit vermiyor

Mali Suçları Araştırı Yerleşmiş Başkanlığı (MASAK) , Fetullahçı Yıldırı Örgütü’ne (FETÖ) müteveccih 17-25 Mabeyin 2013’te başlattığı anket ve incelemelerine, hem ulusal hem da uluslararası alanda yaptığı hareket birlikleriyle birçok alanda devam ediyor. Hazne ve Maliye Bakanlığına vabeste MASAK’a bakarak, Başkanlık yoluyla FETÖ/PDY’nin finansal yapısına ait yürütülen soruşturma ve incelemelere 17-25 Mesafe 2013 sonrası müddeiumumilik ve kolluk birimleriyle koordineli yerine başlandı. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki alçak darbe girişimine büyüklüğünde olan süreçte finansal soruşturmalar olgunlaştırılırken, örgütün finansal sektördeki bildirme mefret aktörlerinden Cins Holding NAN’ye, örgütle bağlantılı şirketlerin başında gelen Koza-İpek Holding KAZANÇ’ye ve örgütün önde mevrut bağlantılı şirketlerine kayyum tayin edilme süreçlerine başlandı. 29 Mayıs 2015’te Asya Ortaklık Bankası EKMEK, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilirken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle FETÖ/PDY ev içindeki kazançlı varlıklarını kaybetti. Bu süreçte, örgütle bağlantılı terbiye kuruluşları ve sivil sosyete kuruluşları kapatılırken, angajmanlı, iltisaklı, angajmanlı şirketlere dahi TMSF vasıtasıyla kayyum nasıp edildi.Bunun yanı sıra FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasında düz düz kişilerle ilgilendiren savcılık ve mahkemelerden gelen taleplerde, üzerine mali analiz raporu düzenlenmesi talep edilen mahiyet ve hukuksal kişilerin, FETÖ/PDY ile organik bağlantısı olup olmadığını tespite yönelik MASAK marifetiyle ulaşım sağlanabilen rastgele kalem veriyi tıpkısı arada çözümlemek aracılığıyla çalışmalarına devam ediyor. MASAK, FETÖ/PDY’nin finansal yapılanmasının deklare edilmesine ilgili çalışmalar kapsamında adli makamların örgüte yönelik soruşturma ve kovuşturmalarına yardım sağlıyor. FETÖ/PDY kapsamında düzenlenen sormaca ve kovuşturmalarda saha düz kişilerin dünyalık varlıkları, ortaklıkları, vezneci hesapları ve hesap hareketleri, FETÖ/PDY ile ilişkili olabilecek mal transferleri ve aynı konulardaki analiz raporları taleplerini namına getiren Başkanlık, tıpkısı zamanda dolaysız yürüttüğü analiz çalışmalarıyla örgütün finansal sistem içindeki riziko dokuma eden hareketlerde kullandıkları finansal enstrümanların tespitine yönelik çalışmalar de yapıyor. MASAK, 2020 sonuna büyüklüğünde FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında toplanmış 270 bin 614 köken ve tüzel hayat karşı düzenlediği çözümleme raporlarını adli makamlara sundu.Ayrıca, bu yıl FETÖ/PDY ile iltisaklı 205 töz kişinin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulması kararlaştırıldı, bu kişilerin 203’ü, ayrıca 2015’te 11 kişi, 2017’de 72 emanet ve 2020’dahi üstelik 120 sevimli üzerine ilişkin yabancı devletlerden mal varlığının dondurulması talebinde bulunuldu. Türkiye’nin finansal ihsas birimi olan MASAK, esmer para aklanması ve terörün finansmanı suçları kapsamında cümle ülkelerdeki muadili istihbarat birimleriyle teşrikimesai halinde faaliyetlerini sürdürürken bu kapsamda, araştırı konusu kişilerin ancak dışına uzanan ve mahiyeti anlaşılamayan mali işlemlerine ilgili bilgelik paylaşımı/talebi yapıyor. Bu çerçevede MASAK, FETÖ’nün finansman kaynaklarının engellenmesi amacıyla 2020 sonuna kadar teşekkül üzerine 450 mahiyet ve tüzel kişiyle ilgilendiren elverişsiz dışı eş değer mali duyum birimlerine bilgelik paylaşımı yahut talebinde bulundu. Başkanlık, az dışı muhatapların teşekkül ve mali yapısı üstüne bilgilendirilmesi kapsamında üstelik gerek dar dışından gelen yabancı heyetlere gerekse Başkanlıkça dar dışına yapılan gök bilimi ziyaretlerinde FETÖ/PDY ve mali yapısı karşı bilgilendirmede bulunuyor.Riyaset halihazırda değişik duyu birimleriyle dahi koordineli kendisine faaliyetlerini sürdürürken özellikle koronavirüs salgını döneminde FETÖ’nün finansman cem veya iktisap çabalarına ilgilendiren rastgele istihbari bilgiyi değerlendiriyor, gelişigüzel şüpheli hususun tespiti durumunda konunun takibi amacıyla adli mercilere bilgelik veriyor. Serencam zamanlarda finansal sistemdeki saz çeşitliliği, teknolojik gelişmelere dair kendisine artarken, hele saklı yazı mevcudat, tamamen kullanıcının kontrolünde, merkeziyetsiz, anonim özellikleri nedeniyle devletler evet da kamu kurumlarının kontrolü dışındaki yaratıklar olarak prosedür görmeye devam ediyor. Bu özellikleri nedeniyle MASAK tarafından karaca dünyalık aklama ve terörün finansmanı suçlarında kullanılabilme riskinin erdemli olduğu, cürüm gelirlerini kamuflaj çabasında olanlar ve yıldırı örgütleriyle bunları ve mensuplarını akçalanmış edenler eliyle kâm görebileceği değerlendiriliyor. Reislik, bu kapsamda, saklı yazı dirlik hizmet sağlayıcılarını yükümlüler arasına alarak, kripto huzur kullanılmak kanalıyla terör örgütlerinin akçalanmış edilmesinin önlenmesi hususunda yetişkin ayrımsız adım attı.MASAK de saklı yazı huzur bakım sağlayıcıları amacıyla benzeri beyyine yayınlayarak, esmer dünyalık ve terörün finansmanının konusunu oluşturan fonun takibi üzerine işyar kuruluşlar arasına karışma edilen kripto dünyalık platformlarının uyacağı kuralları derledi. bahis konusu düzenlemeyle milli güvenliğe kast eden FETÖ/PDY ve tıpkı yapılanmaların kripto yaşayış piyasasındaki finans kaynağının kesilmesi amaçlanıyor..
Share: