Mart kocaoğlan mali hizmetler cüret endeksi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Altını Tarz Bankası (TCMB) vasıtasıyla mart ayına ilişik Mali Hizmetler İstatistikleri ve Mali Hizmetler Cüret Endeksi (FHGE) verisi paylaşıldı. Mali sektörde hareketlilik gösteren 155 kuruluşun yanıtlarından elde edilen sormaca sonuçlarına bakarak, fihrist martta 8,1 puan azalarak 165,3 seviyesine geriledi. Endeksi oluşturan anket sorularına ilgilendiren yayımlanma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki aksiyon durumu, serencam üç aydaki hizmetlere olan talep ile ati üç aydaki hizmetlere olan rica beklentisi koyulmak için cümle alt endeksler endeksi azalış yönünde etkiledi. İş durumu ve hizmetlere olan okul çocuğu ilgilendiren değerlendirmelere bakarak, serencam üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler aynı eski taban kıyasla zayıfladı. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artım olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artım olacağı yönündeki beklentiler de zayıfladı. İstihdama ilgilendiren değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan tutum güçlendi, ati üç ayda istihdamda çoğalma olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise bir miktar zayıfladı. 2022 yılı Mart ayında, NACE Rev.2 kürsü sınıflamasına göre “Mal ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründe cüret endeksleri alt sektörler bakımından değerlendirildiğinde, “64-Mali Bakım Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)”, “65-Sigorta, Reasürans ve Tekaütlük Fonları (mecburi toplumsal güvenlik hizmetleri dış)” ve “66-Mali Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri amacıyla Yardımcı Cerrahi Müdahale” sektörleri bire bir eski aya bakarak sırasıyla 8, 7,2 ve 29,4 puanlık azalış kaydetti.
Share: