Mars’ta çiçeğe eş bir dokuma keşfedildi

NASA’nın Mars Veri Laboratuvarı (MSL) misyonunun benzeri parçası adına, Merih’taki Gale kraterinde keşifte mevcut makine büyüklüğündeki irfan aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende fariza yapıyor. Sezme aracının görevleri ortada Mars iklimini ve jeolojisini geçindirmek, Mars’ta daha ilk yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, seyyare yerleşimine ve ileri zamanlarda antropoit keşiflerin mümkün olup olmadığını yoklamak düzlük alıyor. Cruiosity yoluyla Mars yüzeyinde çiçeğe benzer aynı nesne görüntülendi. Bayağı bir çiçeğe mümasil bu nesneyle ait araştırmalar yapan malumat insanları, nesnenin tıpkısı mineral oluşumu olduğunu söyledi. His aracı aracılığıyla tespit edilen çiçek bire bir bu nesneye fen ekibi marifetiyle ‘Çalı Dikeni Tuzu ’ adı verildi. Cruiosity sezme aracının kamerası, büyüteçli halk merceğine benzer aynı kamera kullanıyor. Bu nedenle malumat insanları, sezme aracının çektiği foto üzerinde mineralleri ve nesnenin sahip olduğu dokuyu kesin bir şekilde tetkik şansına erbap. Bu ve buna benzer mineral oluşumlarıyla ilişik araştırmalarına bitmeme fail bilgelik insanları, Merih’taki yaşamı araştırıyor.