Maliyeden defter kaçıran mükellefi ‘sele kapıldı’ bahanesi kurtaramadı

Bursa’daki şirketlerin eski yıllara ilişik defter ve belgelerini inceleyici Alacak Dairesi denetmenleri, bire bir mükelleften eski yıla ilişkin defter ve belgeleri istek etti. Defalarca istenilmesine karşın defterleri yetkililere teslim etmeyen vergi yükümlüsü karşı, “213 Basit Alacak Usul Kanunu ’nun 359/a-2 maddesine uymazlık” suçundan Esas Ukubet Mahkemesi ’nde defter ve belgeleri gizlediği iddiasıyla ülkü açıldı. Mahkemede, belgelerin şehirde meydana gelen başat felaketinde suya kapıldığını öne süren sanık mükellef, beraatini arzu etti. Murafaa, sanığın beraatine hükmetti. Değişmeyen temyiz edilince devreye Yargıtay 11. Ceza Dairesi girdi. Efdal Duruşma; duruşma kararının bozulmasına hükmetti. Müşabih nitelikteki kararda şu ifadelere yer verildi: “Sanık karşı, esbak yıla ilişkin defter ve belgeleri rüşvet incelemesi üzere idarece istenmesine rağmen kanuni süresi içre ibraz etmeyerek 213 basit Kanunun 359/a-2 maddesine uymazlık suçunu işlediği iddiasıyla sav açılmıştır. Sanığın ibrazı istenilen defter ve belgelerinin yeğin sonucunda mil altında kalarak kullanılamaz kuzuluk geldiğini savunması, Büyükşehir Uray Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı ’nın cevabi yazısı ve eklerinden yaşanan başat felaketi nedeniyle sanığın hasar tespiti yapılmasını istediği anlaşılmış ise dahi bu konuda her tutanak tutulmadığı, ibrazı istenilen defter ve belgelerin beis görüp görmediğinin anlaşılamadığı ortadadır. Maznun marifetiyle o yıla ilişkin defter ve belgelerine ilgilendiren alınmış gayrimeskûn belgesinin birlikte bulunmadığı anlaşılmakla sanığın ertelenmiş suçtan mahkumiyeti adına delillerin takdirinde hataya düşülerek beraatine hükmedilmesi yasaya aykırıdır. Murafaa hükmünün bozulmasına oy birliği ile değişmeyen verilmiştir.”