Mali uzlaştırıcı kuruluşların içinde sunu fazla istihdam mali bakım faaliyetlerinde

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı mali aracı yapı istatistiklerine göre, mali hizmet faaliyetlerinde 220 girişim, sigorta, ikili sigorta ve emeklilik fonlarında 60 girişim, mali hizmetler ile sigorta faaliyetleri üzere koruyucu faaliyetlerde ise 18 bin 497 aşama hareketlilik gösterdi. Etmen maliyetiyle mülhak derece 312 milyar 599 milyon lira, üretim değeri ise 522 bilyon 892 milyon teklik yerine gerçekleşti Finansal aracı kuruluşlarda bütün melfuf değerin yüzde 87,3’ü mali hizmet faaliyetlerinde, yüzdelik 8,6’sı sigorta, ikili sigorta ve tekaütlük fonları faaliyetlerinde, yüzdelik 4,1’i ise mali hizmetler ile sigorta faaliyetleri amacıyla apotr faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinin ise yüzdelik 83,3’ü mali hizmet faaliyetlerinde, yüzde11,7’si sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzdelik 5 ’i ise mali hizmetler ile sigorta faaliyetleri için havari faaliyetlerde oluştu. Sebep maliyetiyle mülhak değer aynı geçmiş yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 20,7, sigorta, ikili sigorta ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 12, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri üzere apotr faaliyetlerde ise yüzdelik 47,6 arttı. Üretim değeri ise tıpkısı geçmiş yıla bakarak finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 39,6, sigorta, reasürans ve tekaütlük fonları faaliyetlerinde yüzdelik 17,5, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri üzere koruyucu faaliyetlerde ise yüzdelik 93,6 arttı. Mali aracı kuruluşlarda 2019 yılında 311 bin 624 olan yıllık ortalama etkin sayısı 2020 yılında 312 bin 221 olarak gerçekleşti. Hep istihdamın yüzdelik 71,2’sini finansal bakım faaliyetlerinde, yüzde 6,3’ü sigorta, reasürans ve tekaütlük fonlarında, yüzde 22,5’ini ise mali hizmetler ile sigorta faaliyetleri amacıyla koruyucu faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu. Mali ara bulucu kuruluşların personel maliyetinin yüzde 81,9’u mali bakım faaliyetlerinde, yüzdelik 7,6’sı sigorta, ikili sigorta ve emeklilik fonlarında, yüzde 10,5’i ise mali hizmetler ile sigorta faaliyetleri için koruyucu faaliyetlerde gerçekleşti. Finansal ara bulucu kuruluşların personel maliyetinin yüzde 84,9’u aylık ve ücretlerden, yüzdelik 15,1’i ise içtimai düzenlilik masraflarından oluştu. Finansal uzlaştırıcı kuruluşlarda 2020 yılında ücretli namına istihdam edilen kadın personel sayısı 141 bin 636 iken eş personel sayısı 157 bin 092 yerine gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzdelik 47,4, ücretli eş müteharrik oranı ise yüzdelik 52,6 oldu. Mali uzlaştırıcı kuruluşlarda 2020 yılında çakılı resülmal yatırımları toplanmış satın alış değerinde yeryüzü faziletli pay yüzdelik 81,5 ile finansal bakım faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, ikili sigorta ve tekaütlük fonlarında bu pay yüzdelik 10,6 iken mali hizmetler ile sigorta faaliyetleri amacıyla apotr faaliyetlerde yüzde 7,9 oldu.
Share: