Mali inikat dışı firmaların döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların kesin döviz pozisyonu açığı ilkgüz ayında, benzeri önceki taban göre 1 bilyon 416 milyon dolar azalarak 122 bilyon 297 milyon dolar namına gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Altını Form Bankası (TCMB) Eylül 2021 dönemine ilgili Mali Inikat Dışındaki Firmaların Döviz Hayat ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ağustos 2021 verilerine bakarak yaratıklar 118 milyon dolar artarken, yükümlülükler 1 bilyon 297 milyon dolar azaldı. Kemiksiz Döviz Pozisyonu Açığı ise 122 bilyon 297 milyon dolar olarak gerçekleşerek ve Ağustos 2021 dönemine bakarak 1 bilyon 416 milyon azaldı. Eylül 2021 dönemi huzur dağılımı incelendiğinde; bire bir önceki taban göre ihracat alacakları ve sınırlı dışına aracısız anamal yatırımları sırasıyla 627 milyon dolar ve 408 milyon dolar artarken, mikro içi bankalardaki yatırım 943 milyon dolar azalmış ve akıbet yerine varlıklar 118 milyon dolar arttı. Zorunluluk dağılımında ise; tıpkı önceki taban bakarak ev içinden sağlanan nakdi krediler ve sıkı dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 66 milyon dolar ve 553 milyon dolar azalırken, dış alım borçları 322 milyon dolar kalık ve bunlara mecbur namına yükümlülükler 1 bilyon 297 milyon dolar azaldı. Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ilkgüz 2021 döneminde mahdut içinden sağlanan gücük vadeli krediler Ağustos 2021 dönemine göre 139 milyon dolar artarken, teferruatlı vadeli olanlar 1 milyar 206 milyon dolar azaldı. Ev dışından sağlanan kredilerde ise güdük vadeli olanlar 412 milyon dolar azalırken, teferruatlı vadeli krediler 181 milyon dolar arttı. Eylül 2021 döneminde gelişmemiş vadeli varlıklar 134 milyar 495 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 74 milyar 388 milyon dolar adına gerçekleşti. Kısa Vadeli Açık Döviz Pozisyonu Ilavesi ise 60 milyar 106 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ağustos 2021 dönemine göre 17 milyon dolar azaldı. Gücük vadeli yükümlülüklerin mecmu yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde.
Share: