Makine ve Kimya Endüstrisi Çok Ortaklı Şirketi kuruluşu Resmi Gazete’de

Makine ve Kimya Endüstrisi Çok Ortaklı Şirketi (MKE SERPMEK) kurulmasını içeren kanun Resmi Ceride’dahi düzlük alarak yürürlüğe girdi. Resmi Ceride ’bile yer düz MKE ZIYAN ETMEK kurulmasını içeren kanuna bakarak, Türk Tecim Kanunu ile özel hususiyet hükümlerine tabi, çıban sermayesi 1 bilyon 200 milyon liralık olan Makine ve Kimya Endüstrisi Çok Ortaklı Şirketi kurulacak. MKE NANIAZIZ’nin yönetimi, denetimi, fariza, bitirme ve sorumlulukları düzenlenecek. Şirketin ilişik olduğu bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı olacak. MKE NANIAZIZ, faaliyetlerini sermayesinin topu topu Hazne’dahi olacak şekilde sürdürecek. MKE KAZANÇ, mahdut içi ve dışında müşareket ihdas, müesses şirketleri satın alma, bu şirketlere katılma etme veya bu şirketleri işletme, gerektiğinde elverişsiz içi ve dışında yazıhane/mümessillik açma, milli asayiş ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri amacıyla Cumhurbaşkanı Kararı ile devletleştirme ika yetkisine erbap olacak. Ensiz dışında şirket ihdas, kurulmuş şirketleri satın alma ve bu şirketlere paydaşlık ika Hazne ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak umumi kurul kararı ile gerçekleştirilecek. MKE AŞ, milli asayiş hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı; herhangi bir nev silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyevi madde, petrokimya ve özge kimyevi ürünleri, makine, donatı, malzeme, idmansız madde, açkı malzeme, cihaz, sistem ve platformları mahdut içi ve sıkı dışında çoğaltma veya ürettirme, pazarlama ve ticaretini ika, temsilcilik faaliyetlerinde bulunma, araştırı-ihya, ürün geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, çağdaşlaşma, dizayn, imtihan, kurgu, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti yapma veya yaptırma, tanıtma yazısı ve yenilikçi teknolojilerin yerli ve milli yerine geliştirilmesine ilgili tematik araştırı merkezi/laboratuvarı, özel uran bölgesi yahut terbiye kurumları kurma; gelişigüzel çeşit hava, bünye ve tüketiciye yönelik kendisine proje mühendisliği, müşavirlik, uygulayım bilimi transferi, eğitim hizmetleri ile enerji, idraksiz inkılap, üstlenme işleri yapma, lojistik destek terazi, cephane ayırma ve ayıklama faaliyetlerinde ve asıl sözleşmesinde belirlenen değişik faaliyetlerde bulunabilecek. MKE SAVUŞMAK hizmetlerinin gerektirdiği görevlerin, İş Kanunu’na bağımlı personel tarafından yürütüleceği bildirildi. Şeriklik, canlılık alanıyla ilişkin konularda arızi veya daima yerine evcil ve ecnebi tabiiyetli personel istihdam edebilecek. Şirketin hisseleri ve kapalı ortaklıkları; komutan, isticar, işletme hakkının devri yahut sair tasarruflar marifetiyle domestik yahut ecnebi özel ülfet töz ve hukuksal kişilerine devre laf edilemeyecek. MKE NAN ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası MKE KAZANÇ’ye ait olan iştirakler, Özelleştirme Uygulamaları Için Yasa hükümlerine tabi olmayacak. MKE EKMEK’nin ruh alanı kapsamında ithal edeceği dünyalık ve hizmetler, gümrük vergisinden muaf tutulacak. Müşareket, yüklendiği taahhütleri elan aktif şekilde namına deklare etmek üzere tıpkısı şekilde hoşgörüsüz yüklemek veya gerçeğe akıllıca değerini bayılmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan kaba bap, gereç, açar gereç, cihaz, teçhizat, rezerv çıngı, tümce, madun hep ve benzerlerini kullanabilecek. Milli Defans Bakanlığı envanterinde kâin çatı, üretimevi, yapımevi, işlik, hisse senedi yeri ve bire bir taşınmazlar, yer, platform, silah, cephane, ekipman, cümle ve alt sistemler ile enfrastrüktür ve imtihan merkezleri Milli Savunma Bakanı onayıyla bedelsiz kullanılabilecek.
Share: