Lütfi Elvan’dan para şişkinliği ve döviz zayıf değerlendirmesi

Kaynak ve Maliye Bakanı Lütfi Renkler, 5. Türkiye Anamal Piyasaları Kongresi’ne katıldı. Renkler, burada tutum gündemine ait kebir değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık olarak enflasyona alın haddinden fazla kesin benzeri uğraş yürüttüklerini söyleyen Renkler, “Gerektiğinde yetişkin ihtiyati tedbirleri tehirsiz alıyoruz.” dedi. Hedeflenilen büyümenin dolay koşulununun fiyat istikrarı olduğunu vurgulayan Elvan, “Şurası haddinden fazla kemiksiz rapor edeyim; enflasyonla mücadeleyi azimli ve bütüncül aynı tatlılıkla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz zayıf istikrara kavuşacak ve mutluluk riziko primimiz düşecektir.  Bu sayede, tafsilatlı vadeli ürem oranları birlikte gerileyecek, yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır.” diyerek konuştu. Lütfi Renkler’dan şişkinlik ve döviz kuru değerlendirmesi video Elvan, “Bu sayede etraflı vadeli nema oranları gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilir ufku artacak. Reel sektörün finansman ihtiyacının dünyalık piyasaları ile sermaye piyasaları beyninde istikrarlı benzeri şekilde dağılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Renkler’ın açıklamalarından satır başları: “Son iki senedir tam dünya it canlı aynı çevrim geçiriyor.Böylesine güçlü bir dönemde yaşadığımız bazen sorunlara rağmen kalburüstü ayrımsız performans gösterdik. Dinamik amme maliyesi, mehabetli iktisat istikrarın sunma mehabetli dayanaklardan biri olmaya devam edecektir. Pahalılık cephesinde maatteessüf arzuladığımız seviyede değiliz. Global geçerli durum ve sıkı içi görünüş enflasyonla mücadelede akıbet evre dikkatli olmamızı gerektiriyor. hür teşebbüs önceliğinde stabil, sürdürülebilir, rekabetçi, istihdam ve belde dostu ayrımsız büyümeden yanayız. Hedeflediğimiz büyümeyi daim kılmanın ön koşulu kıymet istikrarından geçiyor. Enflasyonun yer ve dilek kaynaklı esbap yanı sıra fiyatlama davranışları ve bekleyişler tarafından bozulan tıpkı yapısı var. Politika seti üstelik farklılaşmak yerinde. Mütekâmil ülkelerin mali sektöründe resülmal piyasalarının payı yüzdelik 50’nin üzerindeyken ABD’bile yüzde 73, İngiltere yüzdelik 64, AB’üstelik yüzde 58. Türkiye’birlikte maatteessüf bu devlet yüzdelik 10’un altında. Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi önceliklerimiz ortada kayran alıyor. Şirketlerimizin, sermaye piyasalarını sadece biricik bire bir ürüne ya de tek bire bir finansman modeline odaklı ayrımsız bina kendisine görmesini bile istemiyoruz. Şirketlerimiz er adım dönemlerinden nema ve durmuş oturmuşluk dönemlerine varıncaya çatışma tamlık süreçlerde sermaye piyasalarından faydalanabilmeli ve bu alada ayrımsız farkındalık oluşturabilmeli.Serencam iki yıllık dönemde global ölçekte çok mefret olan finansman modellerini anamal piyasalarımıza kazandırmak için el birliğiyle çalıştık, eleştiri düzenlemelere imza attık. Şirketlerimizin anamal piyasalarına vermek ve sermayenin tabana yayılmasını çoğaltmak için güzeşte sene son teşrin ayında kurumlar vergisi teşvikini getirdik. Projeye dayalı söylenegelmiş kıymetler düzenlemesini yaptık. Kütle fonlaması düzenlemesini hayata geçirdik. Bu kapsamda nisandan itibaren 4 nüsha platforma müsaade mevdu olup, bu platformlar vasıtasıyla 10 farklı projeye 5.6 milyon liralık fonlama sağlanmıştır. Yıl böylece kadar istikraz uzlaştırıcı garanti fonunu hayata geçirip temel kesim şirketlerinin arbitraj ve kira sertifikası araçlarını kolaylaştıracağız.
Bu yılın gündemi halka arzlar oldu. 2021 yılında bölüt arzlar adet ve toplanan fon tutarı açısından tarihimizin bildirme efdal seviyesine ulaştı.Önceki 7 yılda yapılan bütün halka yeryüzü sayısı vakit kaybetmeden 47’ydi. Yılda kısaca 7 şeriklik bölüt yer oluyordu. Borsa İstanbul’da iş gören şirketlerin etraf değerinin milli gelire oranı mufassal yıllardır yüzde 25 ile 30 beyninde dalgalanıyor. Bu devlet gelişmekte olan ülkeler için ortalama yüzdelik 60 civarında. İlk halka arzlar aracılığıyla gerekse anlaşılan resülmal artırımları ve tali bölüt arzlarla borsada muamele gören şirketlerin genişlik ve niceliğinin daha de artması gerekiyor. Gelişmekte olan ülkelerde tedavülde olan tahvil, bono ve sukuk kadar istikraz araçlarının milli gelire oranı yüzdelik 30 civarındayken, ülkemizde bu heybet yüzde 10 seviyesinde gerçekleşiyor. Istikraz aracı garanti fonunun hayata geçmesiyle sağlıklı sektörümüz bu mecrayı henüz etken kullanabilecek bire bir konuma gelecek. Borsaya kote sıfır kamu şirketlerinin resülmal piyasalarına katılmasının kebir bire bir girişim olacağına inanıyorum. Bu şirketlerin yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Kamu tarafı kendisine önümüzdeki dönemde özelleştirme uygulamalarımızda halka sunu yöntemini kullanmayı planlıyoruz.
Share: