Liselerde sınavlara yıpranmamış aranjman

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde sınav uygulamalarını yeniden düzenledi. MEB tarafından yapılan açıklamada tedarik, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci çevrim sınavlarına katılıp katılmama hususunda yeğleme hakkı sunulacağını bildirdi. Ortaöğretim vuzuh sınıflarda ikinci devir sınavlarına karışmak istemeyen öğrencilerin velileri 21 Mayıs’a büyüklüğünde eğitim bilimi kurumlarına dilekçeyle başvuracak. Ortaöğretim mesafe sınıflarda ikinci dolaşma sınavları tamamlanan öğrenciler birlikte istemeleri halinde çabucak bir numara bölüm notları ile değerlendirilecek. Bakanlığımızca formel ve özel lise kurumlarındaki imtihan uygulamalarının müstevli tedbirleri doğrultusunda baştan düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim bilimi ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ait sınavların 12. sınıflarda tamam; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların eke aynı kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları ayn önünde bulundurularak değerlendirme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlenmiştir.2- 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilgilendiren sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim bilimi ve talim yılına ilgili aksiyon ve işlemleri, ilgilendiren Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır. 3- 2020-2021 eğitim bilimi ve talim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik tedarik, 9, 10 ve 11. dershane öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda yeğleme hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle sunma geç 21 Mayıs 2021 tarihine büyüklüğünde eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir. 4- Yetişek kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci ahit sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilgili iş ve işlemleri, bir numara devir notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka her değerlendirme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. 5- 2020-2021 yetişek ve öğretim yılı ikinci dönemine ait kendisine sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dolaşma sınavlarına kaplamak isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 yetişek ve tedrisat yılı sonuna ait aksiyon ve işlemleri, sınavlarla gelişigüzel gayrı istimara ve istimara uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır.sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim bilimi ve talim yılının ikinci dönemine müteveccih sınavları tüm olan öğrencilere de yeğleme hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler birlikte takkadak birinci çağ notları ile değerlendirilecektir. 7- 2020-2021 terbiye ve tedris yılının ikinci dönemine ilgili paydaşlık temin etmek isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Son Teşrin 2020 – 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacaktır. 8- 2020-2021 yetişek ve talim yılının ikinci dönemine ilişik sınavların yapılacağı 24 Mayıs – 18 Haziran 2021 tarihleri beyninde farklı aynı ilde ve ensiz dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecektir. 9- 2020-2021 yetişek ve tedrisat yılının ikinci döneminin akıbet iki haftası içre yapılması müstelzim gravite sınavları, 21 Haziran – 2 Orak Ayı 2021 tarihleri ortada yapılacaktır. 10- 12. dershane öğrencilerinin 2020-2021 yetişek ve talim yılına ilişkin ve rate oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları birlikte 21 Haziran- 2 Orak Ayı 2021 tarihleri arasında yapılacak sıklet sınavları kapsamına hapishane edilecektir..
Share: