Lise öğrencilerine karne ve muvaffakiyet belgeleri dijital ortamda verilecek

Milli Eğitim Bakanı Işıklı Selçuk imzasıyla, ortaöğretim öğrencilerine ilgili sene sonu hisse senedi ve işler mevzulu alfabe illere gönderildi. Yazıda, 2020-2021 terbiye tedris yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla savaş kapsamında alınan tedbirler gereği karşı karşıya ve alarga terbiye imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllülük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı. 2020-2021 eğitim ve tedris yılı sonuna ilişkin aksiyon ve işler, öğrenci velilerinin yaptığı tercihe kapalı olarak yemeden içmeden bir numara ahit puanları yahut seçkin iki döneme ilişik alınan puanlara bakarak gerçekleştirilecek. Tedarik, 9, 10, 11 ve 12. dershane öğrencileri amacıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla merbut gelmek kaydıyla devamsızlık zımnında sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacak. Tedarik, 9, 10, 11 ve 12. derslik öğrencilerinden yekpare derslerden muvaffakiyetli olan öğrenciler ile muvaffakiyetsiz dersi/dersleri olanlardan sene sonu muvaffakiyet puanı en bir iki 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, sene sonu başarı puanı 50 ve elan fevk olan fakat sene sonu sükse puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden liyakatsiz olan öğrenciler ile zir sınıflar birlikte karışma muvaffakiyetsiz öğüt sayısı toplamına bakılmaksızın direkt sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak aynı üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.sınıfa geçişleri sağlanacak. 2020-2021 terbiye ve tedrisat yılı tedarik sınıfında tahsil görüp birinci ecnebi dil dersi ve/veya Türkçe dersinden sonraki yıllarda birlikte sorumluluğu devam eden öğrencilerin sürücü belgesi sınavlarının, yönetmelikte belirtilen takı sınavları sayısınca ve bu sınavlarla tıpkı tarihlerde uygulanacak ve kalın sınavlarının sükse kriterlerine bakarak değerlendirilecek. 2020-2021 terbiye ve talim yılındaki derslerden mesul güzeşte öğrencilerin, bu derslerin ilgilendiren eksiksiz konu ve kazanımlarından, 2019-2020 eğitim bilimi ile tedrisat yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin ise bire bir yılın bir numara dönemine ilişik ilişkin dersin laf ve kazanımlarından sınava bağımlı tutulacak. 12. dershane öğrencilerinin 2020-2021 eğitim bilimi ve tedrisat yılına ilgilendiren olan ve liyakatsiz oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları de 21 Haziran-2 Orak Ayı tarihleri arasında yapılacak gravite sınavları kapsamına dahil edilecek. 2020-2021 terbiye ve tedrisat yılı yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra durumları halen “Mezun Edilmemiş” adına görünecek öğrenciler ile 2020-2021 terbiye ve tedris yılında yıpranmamış oluşacak 12.12. sınıf öğrencilerinden çıkışlı olanlara, engin yetişek derslerinin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak, aracısız veya yıl sonu başarı puanına göre, çıkışlı duruma gelemeyenlere ise mesul oldukları derslerden yapılacak kalın sınavlarında kudretli sağlamaları ve sorumluluklarının kaldırılmış olması kaydıyla diplomaları düzenlenecek. 2 Orak Ayı 2021 tarihi ana uyarlanmak aracılığıyla ekol birinciliği ilkin görünmek amacıyla sene böylece öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi müstelzim gelişim ve işler süresi süresince tamamlanıp e-Meslek sistemine işlenecek ve mağduriyete yol açılmayacak. Mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Küçük Asya teknik, Rum patika programlarında öğrenim gören 12. derslik öğrencilerinden 40 çalışma günü staj yapması gerektiği halde stajlarını fire yapan veya on paralık yapamayanlar muaf sayılarak gerçekleştirilecek evvel gravite sınavları döneminde staj hatim sınavına alınacak.2020-2021 eğitim bilimi talim yılı sonuna ilişik karne, teşekkür, ölçüm, saygınlık ve yüksek başarı belgelerinin dağıtımı sayısal ortamda gerçekleştirilecek. Sayısal ortamda dağıtımı yapılan belgelerin basılı anlamsız ve mezunlara yönelik düzenlenen diplomalar üzere ait meslek müdürlüğüne başvurulacak. Tedbir, 9, 10 ve 11. derslik öğrencilerinin 2020-2021 terbiye ve öğretim yılı sene sonu dershane atlatma işlemlerinin tamamlanabilmesi için en bir iki tıpkı bölüm puanına erbap olmaları gerektiğinden 2020-2021 eğitim bilimi ve tedrisat yılı birinci ve ikinci dönemine ilişik imtihan, proje ödevi, başarım çalışması ve bire bir değerlendirme ve değerlendirme uygulamalarına dayalı e-Meslek/e-Mesem sisteminde temas bilgelik girişi yapılmamış öğrenciler üzere meslek yöneticilerince ilişkin öğrencilerin 2020-2021 terbiye ve talim yılı ikinci çağ sınavlarına girmeleri gerektiği yönünde mektepli velilerine ivedilikle zaruri bilgilendirmeler yapılacak. Bu kapsamdaki öğrencilerin bir numara ve/veya ikinci dönüş derslerine ilgili gerekli vukuf girişleri yapılmadığı takdirde, 2020-2021 terbiye ve öğretim yılı yıl sonu itibarıyla mukayyet oldukları gelgel türlerine ait Tedrisat ve Terbiye Yerleşmiş Başkanlığınca onaylanmış haftalık ders çizelgelerinde tanımlı kuma, seçmeli ve çığır/kayran/peş dersleri dikkate uyarlanmak kanalıyla üzerlerinde tanımlı olan bilcümle derslerden mesul olacak şekilde ayrımsız arka sınıfa eski sayılacak..
Share: