Libya’da bırakılmış inanca mektuplarından kaynaklanan tazminde fark

Günümüzde tecim ilişkilerinde yeni ayrımsız iş açılmaya çalışılan Libya’da mevdu teminat mektuplarından kaynaklanan tazmin taleplerine müteveccih kararda düzenleme yapıldı. Mürekkep Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1970 ve 1973 mahdut kararları doğrultusunda, Libya’da Türk vatandaşları adına verilen garanti mektuplarından kaynaklanan tazmin taleplerinin dikkate alınmayacağına yönelik hükme sınırlama getirildi. Hükûmet’nun 2011 yılında aldığı değişmeyen göre, BMGK’nın 1970 ve 1973 az kararlarda öngörülen yaptırımları ortadan kaldıracak eskimemiş aynı karar alınıncaya kadar Türk vatandaşları töz ve hukuksal şahıslar namına Libya’da yerleşik mahiyet ve hukuksal şahıslar lehine verilmiş güvence mektuplarından kaynaklanan tazmin talepleri dikkate alınmıyordu. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Reisicumhur kararıyla, bahis konusu Kabine kararında farklılık ve ekleme yapıldı. Kararın 5. maddesinin 4. fıkrasında vadi düzlük; Türk vatandaşları üs ve tüzel şahıslar adına Libya’da beledi ana ve hukuksal şahıslar ile bunların hesabına veya yönlendirmesiyle hareket eden hamur ve hukuksal şahıslar lehine verilmiş garanti mektuplarından kaynaklanan tazmin taleplerinin dikkate alınmayacağına ait buyruk, 17 Mart 2011 tarihi öncesinde imzalanan inanca mektuplarıyla sınırlandırıldı. Kararın tıpkı maddesine eklenen fıkrayla, kararın yürürlüğe girdiği bugün itibarıyla bu çerçevede baştan işe bidayet sözleşmesi imzalanacak projeler amacıyla verilecek güvence mektupları ile kullanılmamış imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek güvence mektupları, söz konusu hükümle getirilmiş sınırlama dışında tutuldu.
Share: