LGS’ye meslek puanı eklenecek mi? LGS benek hesaplama 2021

MEB tarafından değme sene gerçekleşen Liselere Intikal Sınavı 6 Haziran Ilişki haset milyonlarca öğrencinin katılımıyla düzenlendi. Imtihan puanı hesaplamaya başlayan öğrenciler, meslek puanlarının enerjik olup olmayacağını sorguluyor. LGS’ye ekol puanı eklenecek mi? Liseler amacıyla OBP kaldırıldı mı? soruları gündemde düzlük alıyor. Milli Terbiye Bakanı Ziyalı Selçuk,OBP ’nin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilgilendiren üstelik geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunmuştu. Tamam LGS OBP kaldırılacak mı? LGS’ye meslek puanı eklenecek mi? İşte füru.. 2020 yılında yapılan sınavda LGS benek hesaplamasında okul notu kullanılmadı. Ortaokul Muvaffakiyet Puanı (OBP) sınavda değerlendirmeye alınmadı. 2021 yılı üzere üstelik durumun benzeri olması bekleniyor. kul başarı puanının bu yıla hususi yerine kaldırılması yönünde taleplerin olduğunun belirtilmesi üzerine Vekil Selçuk, “LGS’ye ilişik yerine şurası söyleyebilirim; bizim yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor, bir öğrencinin alışılagelen dönemde say disiplini, alışkanlığı neyse engin terbiye döneminde de zir fevk onu gösteriyor. Bunu şunun için söylüyorum, çocukların bu kabil durumlarla ilişkin etkilenmeleri istatistiksel namına düşündürücü dediğimiz tıpkı çerçevede çokça şişman farklılıklar oluşturmuyor.” diye niteleyerek konuştu.her bir öğrencinin, beherglas ast testine ilişik incelmemiş puanı, ilgilendiren teste ilişik makul yanıt sayısından kavisli yanıt sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. LGS kılavuzunda meydan düzlük bilgiler şu şekilde: Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki prosedür basamaklarına göre bir tane benek türünde hesaplanacak. a. Sözel ve dijital bölümlere ilgilendiren alanların beher zir testi için akilane ve hatalı yanıt sayıları belirlenir. b. beher öğrencinin her bir zir testine ilgilendiren incelmemiş puanı, ilişkin teste ilgilendiren akla yatkın karşılık sayısından falsolu karşılık sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. c. beher ast testin ortalaması, ait testin tor puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir. ç. her bir zir testin ölçün sapması, ait alt testin kabak puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. d. Öğrencilerin her bir ast testine ait standart puanı (SP), o teste ait sayı farkı ve standart sapma kullanılarak umum öğrencilerin tor puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren tıpkısı tahvil işlemi sonunda elde edilir. e. Temas ast imtihan amacıyla hesaplanan standart puanlar, Resim-2 ’da sunulan katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı ölçün puanları bulunur.Ecnebi Vesile ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Vasıta ve/yahut Diyanet Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı ölçün puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki gayrı testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek sunu faziletli ağırlıklı standart benek toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek arz faziletli ağırlıklı ölçün puanla çarpılması ile elde edilir. g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Fakül (TASP) bulunur. ğ. Karşılık anahtarında günah olması ve bu hususun Forma Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular tahrip edilmeyecek, istifham/soruların akla yatkın seçenekleri dikkate kırılmak aracılığıyla değerlendirmeye hapishane edilecektir. h. Yorum sırasında hatalı istifham/sorular çıkması yerinde, 9/12/2016 günlü ve 29913 sayılı Resmî Gazete ’dahi yayımlanan 02/12/2016 günlü ve 6764 basit Millî Eğitim Bilimi Bakanlığının Kurum ve Görevleri Üzerine Yasa Hükmünde Kararname ile Kâh Kanun ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ’un 69 ’uncu maddesiyle, 17/2/2011 günlü ve 6114 basit Kanunun 7 ’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline değişmeyen verilen sorular kıymetlendirme dışı bırakılarak meri soruların benek değerinin yeniden saptanması kanalıyla puanlama yapılır.” hükmü layıkıyla istimara yapılacaktır.Oturumlardan herhangi birine katılmayan evet dahi değme oturumda sınavı fek edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz..
Share: