LGS son tarihi: MEB 2022 LGS imtihan sonuçları hangi ant açıklanacak?

Liselere Intikal Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 5 Haziran 2022 Münasebet günü yapıldı. İyi ayrımsız liseye gidebilmek için aylardır himmet verip müteharrik 8. sınıf öğrencileri, yetersiz genelinde gerçekleştirilen LGS sınavı soruları karşısında arak döktü. Mecmu iki celse şeklinde planlı sınavın tamamlanmasının peşi sıra 2022 LGS imtihan sonuçlarının açıklanacağı sıra hakkında tetkikat yordam kazandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının arkası sıra öğrenciler; proje okulları, sosyal ulum liseleri, selen liseleri, mesleki ve ustalık anadolu ortaöğretim tercihlerini gerçekleştirecek. Bu noktada sınava ortaklık sağlayıcı öğrenciler ve velileri, ”2022 LGS sınav sonuçları hangi ant açıklanacak?” sorusunu gündeme taşıdı. Tamam LGS imtihan sonuçları hangi antlaşma açıklanacak? İşte, 2022 MEB takvimi ile LGS imtihan serencam tarihi.. Liselere Intikal Sistemi (2022 LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuç tarihi, Milli Terbiye Bakanlığı (MEB) yoluyla duyuruldu. 5 Haziran 2022 Ilişki günü makbul LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde “www.meb.gov.tr” internet adresinden zar edilecek. Öğrencilere imtihan sonuç belgeleri misil vasıtasıyla gönderilmeyecek. Sözel ve sayısal bölümlere ilişik alanların her bir madun testi için doğru ve falsolu karşılık sayıları belirlenecek. her bir öğrencinin her bir zir testine ilgilendiren olmamış puanı, ait teste ait akıllıcasına yanıt sayısından kavisli yanıt sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.
a. Referans şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi, b. Karşılık kâğıdının, sınav evrakı gün zarfından çıkmaması, noksan çıkması veya uymazlık görmüş olması, c. Öğrencinin gelişigüzel öğrenciden ya birlikte dokümandan eşlem çektiğinin veya kopya verdiğinin imtihan görevlilerince belirleme edilmesi, ç. Yanıt kâğıdının okunmasını engelleyecek boş karalamalardan belde optik okur tarafından okunamaması, d. Geçerli etiket belgesinin ibraz edilmemesi, e. Başka öğrencinin imtihan evrakının kullanılması, f. Öğrencinin namına başkasının sınava girmesi, g. Mektepli aracılığıyla sınav evrakına uymazlık verilmesi (istifham kitapçığını ve/veya yanıt kâğıdını abanmak, teslim etmemek ve bire bir) durumlarında Ulusal Eğitim Bilimi Bakanlığı Merkezî Cümle Imtihan Yönergesi ’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince mücehhez tutanaklar dahi dikkate alınarak öğrencinin sınavı temelsiz sayılacaktır.
Share: