LGS imtihan yerleri sorgulama: 2021 e-Meslek LGS methal yerleri öğrenme ekranı..

Liseye Intikal Sistemi (LGS) sınavına dar eyyam kala, ortaokul son dershane öğrencileri LGS sınav methal yerlerini öğrenmek için araştırmalarına başladı. Milli Terbiye Bakanlığı (MEB) yoluyla yayımlanan LGS kılavuzuna bakarak, LGS imtihan giriş belgelerinin yayımlanacağı bildirilmşti. LGS sınav yerleri sorgulama ve giriş belgesi ahiz ekranı, zaman Milli Terbiye Bakanlığı (MEB) eliyle erişime açıldı. LGS sınav antre yerlerini öğrenmek talip öğrenciler ve velileri, e-Meslek VBS MEB sayfasına erişim icat etmek istiyor. İşte, 2021 e-Ekol LGS antre yerleri öğrenme ekranı… e-Ekol sistemine antre yapabilmek üzere “https://e-ekol.meb.gov.tr/” adresi üzerinden e-Ekol Yönetimi Bİlgi Sistemi Girişi ya birlikte Ege Bilgilendirme Sistemi Girişi yapabilirsiniz.
LGS, 06 Haziran 2021 Iş haset mikro içi ve güçlükle dışı tekmil imtihan merkezlerinde Türkiye saati ile bir numara oturum 09.30 ’birlikte, ikinci oturum 11.30 ’dahi başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 zaman, dijital alanda 40 sorudan oluşan ikinci celse 80 dakika kendisine uygulanacaktır. LGS KILAVUZU Öğrencinin sınav antre yeri, salonu, mesafelik numarası, alacağı imtihan tedarik hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Meslek Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir. Fotoğraflı imtihan girimlik, 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan bilahare öğrencinin sınava gireceği mağaza ve tam hazır bulundurulacaktır. Imtihan giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, çatı, mağaza ve ayakyolu bilgileri yer alacaktır. Mektepli, imtihan methal belgesinde kayran düzlük sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Zorlayıcı sebepten (nakil, mecburi durma değişikliği, mevsimsel iştirakçi, daraç dışından mevrut olanlar, atama dolayısıyla düzlük değişikliği kabilinden) eksantrik illerde kâin öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan arzuhâl ve belgeler ile sınava fethetmek istedikleri memleket/ilçe ulusal terbiye müdürlüklerine 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Toprak Sınav Icra Komisyonları yoluyla değerlendirilerek başvurusu akıllıca görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır. Natürel kıran, karantina, hararet ve tıpkısı alışılmamış durumlarda Mıntıka Sınav Icra Komisyonunun teklifi üstüne ÖDSGM ’nin uygun görüşü ile öğrencinin imtihan yeri değiştirilebilecektir. Sıkıntılı dışında e-Meslek sistemine mukayyet olmayan öğrenciler imtihan antre belgelerini 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarından matlup ve onaylatacaklardır. Özel yetişek ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı imtihan tedarik hizmeti yer alacaktır.
Share: