Lale Karabıyık: “Türkiye’de 3 Milyon Yavru, Kronik Elverişsiz Beslenme Yaşıyor”

CHP Umumi Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “Türkiye’birlikte 5 yaş altı çocukların yüzdelik 1.7’si yani yaklaşık 1 milyona mail çocuk iveğen daraç beslenme yaşıyor, füru ihtiyaç duydukları besinleri alamadığı için gelişemiyor. Zira uzmanlara göre, çocuklarımız kullanılmamış dokuların yapımı için gereken bol kalitede protein, vitamin ve mineralleri alamıyor. Kestirmece 3 milyon bala ise vakayiname mahdut tagaddi yaşıyor” dedi.

CHP Umumi Başkan Yardımcısı, Bursa milletvekili Lale Karabıyık, yoksulluğun, çocukların nitelikli gıdaya erişimini engellediğine ilgi çekti. Sınırlı sönümsüz çocukların sağlıklı gelişimini sürdüremediğini nâkil Karabıyık’ın mukayyet açıklaması şöyle:

“Türk-İş tarafından paylaşılan ‘Açlık ve Yetersizlik Sınırı Antrakt 2022 Araştırması’na göre, açlık sınırı 8 bin 130 liralık, yoksulluk sınırı ise 26 bin 481 teklik. Yani, milyonlarca vatandaşımız kıtlık ve yetersizlik sınırının altında yaşıyor. Minimal ücretin 8 bin 500 TL’ye çıkarılması ‘müjdesinin’ ardından raflarda tanıdık artım ise, milyonlarca asgari ücretliyi, emekçiyi, emekliyi açlık sınırının altında bir hayata mahkum ediyor.

Bu tabela, nüfusumuzun neredeyse yarısının açlıkla mücadele ettiğini gösteriyor.

Aileler, çocukların terbiye giderlerini karşılamakta zorlanırken, mecmu dönem eğitim bilimi-öğretim yapılan mehabet okullarında öğle yemeği verilmediği üzere, çocuklarına okul kantininden kemirmek alabilecekleri tıpkısı harçlık atfetmek ya birlikte evden aynı beslenme çantası hazırlamak, halihazırda kıtlık sınırının altında işlek milyonlarca ocak için cins olmuyor. Milyonlarca sıkı gelirli sülale, çocuklarına evde bile zinde tagaddi imkanı sağlayamıyor. Okullarda ücretsiz yerine aynı sefer aşındırmak ve akarsu verilmesi ihtiyacını ve önemini burada aynı kat elan vurgulamak istiyorum.

“ÖĞRENCİLERİN YARISI KANTİNDEN YİYECEK ALAMIYOR”

Yetişek-Sen Antalya Şubesi vasıtasıyla 2023 Familya ayının önceki haftasında Antalya’nın farklı model ilçelerinde 52 okulun kantininde yapılan anket sonuçlar ise, öğrencilerimizin okulda besine erişimi ile ilişik gerçekleri gösteriyor.

Bu ankete göre öğrencilerin yüzde 52’si kantinden kayıt alamıyor! Kantinden şart alamayan öğrencilerimizin çoğu, evden üstelik yiyecek getiremiyor; yani zinde ve ahenkli tagaddi ile zihnî ve bedenî gelişimlerinin muhteşem oranda tamamlandığı yaşlarda olan öğrencilerimiz haset yemek yemeden tamamlıyor.

Yiyecek alıp de birlikte meşrubat alamayanların oranı ise yüzdelik 74.

Ayrıca, henüz bozuk para olduğu amacıyla okul dışından gayrisıhhi yiyecekleri satın düz öğrencilerin sayısının birlikte arttığı, bu sormaca ile tayin edildi. Geçtiğimiz sene bir kantinde 83 tost satılırken bu yıl 51 tost satıldığı, geçtiğimiz yıl 91 düğürcük satılırken bu yıl 59 düğürcük satıldığı, geçtiğimiz sene 37 mektepli kantine namus borcu yazdırıyorken, bu sene bu sayının 55’e yükseldiği sonuçları ankete yansıdı.

Eğitim Sen’in “2022-2023 Eğitim Tedrisat Yılı Başında Eğitimin ve Okulların Durumu” başlıklı raporunda ise, Türkiye’bile çokça sayıda öğrencinin okula kahvaltı yapmadan gittiğini, birçok öğrencinin okulda yemek yemeden günü tamamladığı ve eve döndüğünü belirtiliyor.

“TÜRKİYE’DE NÜFUSUN 14.8 MİLYONU YETERLİ GIDA TÜKETEMİYOR”

Konfedere Milel Dünya Azık Programı aracılığıyla hazırlanan ve Haziran ayında güncellenen Acun Fukaralık Haritası’na bakarak, Türkiye’üstelik 84.3 milyon nüfusun 14.8 milyonu ehliyetli azık tüketemiyor ve herhangi bir kamer onbinlerce vatandaşımız bu listeye ekleniyor.

Türkiye’birlikte 5 yaş şeş çocukların yüzdelik 1.7’si yani yaklaşık 1 milyona mail çocuk akut yetersiz beslenme yaşıyor, yani füru ihtiyaç duydukları besinleri alamadığı üzere gelişemiyor.

Kısaca 3 milyon çocuk ise vakayiname az beslenme yaşıyor.

Çocuklarımızın sağlığı ile ilişik familya hekimleri tarafından yapılan bire bir araştırma ise, yoksulluğun çocukların sağlığı üzerindeki etkisini kanıtlar nitelikte. 1049 yavru ile yapılan bir araştırmaya bakarak, çocukların dörtte biri çok düşük ağır, hekimlerin çalışmasına bakarak, ortaöğretim öğrencilerinin yüzdelik 13,2’si beslenme eksikliği nedeniyle olması gereken kilonun altında. Bu fehamet ilkokulda yüzde 14,9’a, ortaokulda ise yüzdelik 19,8’e yükseliyor.

Çocuklarda anemi görülme sıklığı ise ilkokula gidenlerde yüzdelik 87, ortaokula gidenlerde yüzde 74,2, liseye gidenlerde ise yüzdelik 64,2. Tıpkısı çalışmanın sonuçlarına bakarak, ülkede kız çocuklarının yüzde 85,2’si, koca çocuklarının ise yüzdelik 68,6’sı kansızlıkla mücadele ediyor. Yani tagaddi yetersizliği makro sağlık sorunlarını de beraberinde getiriyor; tıpkı zamanda çocukların öğrenme ve başarısı üzerinde birlikte olumsuz etki yaratıyor.

“ÖĞRETMENLERİN YÜZDELIK 97,5’İ ÖĞRENCİLERİN DENGELİ VE DÜZENLİ BESLENDİKLERİNİ DÜŞÜNMÜYOR”

Eğitim-İş Bursa Şubesi vasıtasıyla yapılan ‘Öğrencilerde Dosdoğru Tagaddi Düzeyi Araştırması’ Bursa’üstelik 17 ilçedeki okul öncesi, beş, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki resmi yetişek kurumlarında görev eden öğretmenler ile gerçekleştirilmiş, toplanmış 2167 öğretmenin inceleme, rasat ve tespitlerinin derlenmesi ile raporlaştırılmıştır.

Araştırmaya katılan öğretmenler, sorumlu oldukları öğrencilerin sadece yüzdelik 9,95’inin her çağ tınlamalı adına (evde yahut okulda) süt içtiklerini belirtmişlerdir.

Araştırmaya katılan öğretmenler, mesul oldukları öğrencilerin yüzde 12,5’inin seçkin dönüş tınlamalı olarak (evde yahut okulda) testis yediklerini belirtmişlerdir.

Araştırmaya katılan öğretmenler, öğrencilerin tagaddi çantası evet birlikte kantin aracılığıyla aldıkları gıdaların yüzde 6,7’sinin mugaddi gıdalar (benzen, yemiş, sebze vb.) olduğunu, yüzdelik 93,3’ünün bile unlu mamuller (simit, poğaça, tost vb.) olduğunu bildirmişlerdir. Mayıs 2022’birlikte yapılan bu araştırmanın arkası sıra güzeşte sürede ülkemizde kalan ekonomik akse ve zaruret dolayısıyla, bu tablonun çok elan kötüye gittiğini tefhim etmek gibi.

“ÇOCUKLARIMIZ AİLELERİNİN İTİLDİĞİ ZARURET NEDENİYLE SAĞLIKLARINI YİTİRİYOR”

Çocuklarımız ailelerinin itildiği yetersizlik dolayısıyla sağlıklarını yitiriyor. Ülkemizde bakımsız fertlerin tahminî yüzdelik 45’ini ayrıntılar oluşturuyor ve hangi yazık kim Türkiye’üstelik çalışan çocukların, mücahede nedenlerinin başında yetersizlik geliyor. Zaman Türkiye’da az daha 250 bin bala, istihdamda olduğu için eğitimine bitmeme edemiyor.

Bu ülkede yüzbinlerce yavru okulda olması gereken yaşta ailesinin yoksulluğu zımnında hizmet etmek zorunda kalıyor ve ayrıca arkadaşlarıyla oyunlar düdüklemek hesabına çalıştıkları iş yerlerinde hayatını kaybediyor…

Bu kök acilen görülmeli ve çocuklarımızın esenlikle büyüyeceği bir düzlem yaratılmalıdır.

Türkiye’dahi uygulamadaki yanlışların sunu başında, çocukların faik yararının değil çocukla ve gençlerle ilgilendiren alınan birlik kararların merkezinde vakit kaybetmeden ati nesilleri şekillendiren ideolojik çıkarların var olması geliyor.

Çocuklara yapılacak olan toplumsal yatırımlar güdük vadede daha sağlıklı ve kuvvetli ayrımsız poyra yaratacak, teferruatlı vadede ise fırsat eşitsizliklerinin akıbet bulması ve içtimai eşitsizliklerin azalması, konuşu büyümenin gerçekleştirilmesi, yanlışlık oranlarının düşürülmesi ve toplumsal sulh ortamının sağlanması üzere çokça mefret katkılar sağlayacaktır. Çocuklar ile ilişik izlenen politikalarda bu ana unutulmamalıdır.

“İKTİDARIMIZDA HİÇBİR YAVRU YATAĞA HARIS GİRMEYECEK”

İktidarımızda, haneleri darmadağın eden enflasyonun önüne geçilecek, istihdam yaratılacak, başıboşluk sorunu çözülecek, dirimsel ve vergi adaletsizliği bitirilecek, punt eşitliği sağlanacak, ailelerin gelir düzeyi yükselecek, fukaralık son bulacak, çocuklarımız zenginlik içerisinde büyüyeceği benzeri ülkede yaşayacak.

İktidarımızda, öğrencilerin kararlı ve dimdik beslenmeleri amacıyla su ve gün ortası yemekleri ücretsiz kendisine MEB aracılığıyla karşılanacak, gerekseme sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, çıkarmak ve üste servis ihtiyaçları ücretsiz adına karşılanacak.

Aile Destekleri Sigortası kapsamındaki ailelerin umum harcamaları karşılanarak eğitimde vesile eşitliği sağlanacak.

Bu ailelerin 3-6 gözyaşı aralığındaki çocukları üzere kreşler ücretsiz olacak.  Bu ailelerin ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve üniversiteye revan öğrencilerine burs verilecek. Ücretsiz yetersiz olanağı sağlanacak, çocukların okullarında ücretsiz kahvaltı yapabilmeleri, öğle vakti yemeği yiyebilmeleri sağlanacak. CHP iktidarında tek bala yatağa aç girmeyecek.”.

Share: