Küresel iflaslar 2020 yılında yüzdelik 15 azaldı

Koronavirüs salgınının etkisi ile ortaklık iflasları kalık, alınan kararlar ve desteklerle iflasların önüne geçilmeye çalışılmıştı. İşletmeler için ticari malumat ve analiz hizmeti sağlayan arsıulusal ruh gösteren ortaklık 2018-2020 yılları iflas verilerini içeren “Küresel İflas Raporu” açıklandı. 36 ülkenin verilerinden faydalanılarak elde edilen anlatım, pandemi krizinin münasebetsiz etkilerine rağmen, 2020 yılında global anlamda şeriklik iflaslarının azaldığını ortaya koydu. Rapora göre 2020 yılında, bire bir eski yıla bakarak global anlamda iştirak iflaslarında yaklaşık yüzde 15 oranında düşüş yaşandı. Bire Bir zamanda toptan anlamda 2019 yılında 215 bine yakın şirket batkı ederken, pandemi krizinin damarı bozuk etkilerine karşın 2020 yılında hüsran eden müşareket sayısı 183 bine geriledi. Raporda, “İflas verilerini açıklamaya bitmeme eden 36 ülke içerisinde, ayrımsız esbak yıla bakarak 2020 yılında yüzde 14,7 oranında düşüş yaşanmıştır.” denildi. Raporda, pandeminin oluşturduğu ekonomik şokun larp temenni daralması ve genişlik sorununa neden olduğu ve birçok firmanın nakit akışını münasebetsiz etkilediği belirtildi. Bu nedenle ödemelerin cesim oranda geciktiğine dikkat çekilen raporda, ayrımsız zamanda pandemi sonrasında devletlerin destek paketlerinin ve para kurumlarının kendi bilançolarını arkalamak namına da olsa algı/güven ertelemesi kabilinden esneklikler sağlamasının, 2020 yılında batkı oranlarını benzeri geçmiş yıla bakarak düşürdüğü vurgulandı. Raporda, iflas bili raporlamasının yapıldığı 36 ülkeden 28 ’inde, 2020 yılında iştirak iflaslarında bire bir geçmiş yıla göre düşüş yaşandığına dikkat çekildi. Raporda, pandeminin oluşturduğu olumsuzluklara rağmen Fransa ’de 2020 yılında hüsran eden ortaklık sayısı, bire bir esbak yıla göre yüzde 38,1 oranında düşerek akıbet 30 yılın arz düşük seviyesinde seyrettiği belirtildi. 2020 yılında aynı eski yıla bakarak müşareket iflaslarının İngiltere ’da yüzde 18,1, Almanya ’da yüzdelik 15.9, Rusya ’dahi yüzdelik 12.9, ESIR ’da, yüzde 11.9, Japonya ’dahi yüzdelik 7,3, Kanada ’dahi yüzdelik 5,9 oranında düştüğüne ilgi çekildi.